Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİCİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yatay Kaydırma:  Kitaplık Kolu
 

 

 

 

 


 

 

Ü Y E L E R İ :                      

   

 

 

 

   

  

 

G Ö R E V L E R İ :

  1-Sınıf kitaplığını düzenli tutar.

     2- Kitaplık defterini temiz ve düzenli tutar.

     3- Sınıf kitaplığını yeni kitaplarla zenginleştirir

     4- Kitap ve dergileri çoğaltmaya çalışır.

     5- Yıpranan kitapların bakımını yapar.

     6- Kitapların yıpranmadan kullanımı için önlem alır.  

 

Yatay Kaydırma: Müzik ve Folklor Kolu
 

 

 


     Ü Y E L E R İ :                            

    

 

 

 

    

 

 

 

G Ö R E V L E R İ :

1-   1-   Sınıfta müzik faaliyetlerini yürütür.

     2- Çeşitli oyun ekipleriyle ilişkiler kurar.

     3- Müziğin güzel söylenmesini sağlar.

     4- Folklor faaliyetlerini yürütür. 

 

Yatay Kaydırma: Ders Araçları Kolu
 

 

 

 


     Ü Y E L E R İ :                 

    

 

 

 

     

 

   G Ö  R E V L E R İ :

        1- Sınıfta ders araçlarının temiz ve düzenli kullanılmasını sağlamak.

         2- Kırılan yırtılan ders araçlarının onarılmasını sağlar.

         3- Kullanılan ders araçlarının odasına iletilmesini sağlar.

         4- Sınıfa yeni araç-gereç sağlanması için çalışmalar yapar.

 

 

Yatay Kaydırma: Gazete ve Yayın Kolu 


    


    

 


       Ü Y E L E R İ :

    

 

 

 

 

 

 

    

     G Ö R E V L E R İ :

  1-Atatürk köşesini düzenlemek.

  2-Milli bayramlar, belirli günler için ayda bir defa duvar gazetesi çıkarmak.

  3-Her gazete çıkışında eskisini dosyaya koymak.

  4-Okul gazetesi için yazılar hazırlar.

 5-Diğer okullar ile haberleşmeyi sağlar.

Yatay Kaydırma: Temizlik Kolu
 

 

 

 

 


                                                               Ü Y E L E R İ :                                    

                                                                                                                          

 

   

 

 

    

      G Ö R E V L E R İ :

     1-Sınıfın ve okulun kirletilmesini önler.

     2-Sınıfı her an temiz tutar.

     3-Ders araç ve gereçleriyle sınıf eşyasının temizliğine özen gösterir.

     4-Sınıfı sık sık, havalandırır.

  5-Yazı tahtasını temiz bulundurur.

     6-Dolan çöp kutularını boşaltır.

     7-Sınıf nöbetçilerine akşamdan haber verir.

     8-Sınıf temizlik ve düzenini sınıf nöbetçileriyle  iş birliği yaparak yürütür.

Yatay Kaydırma:  Spor Kolu
 

 


      

 


      Ü Y E L E R İ :

      

 

 

 

 

      G Ö R E V L E R İ :

  1-Sınıfta ve okulda spor etkinliklerini düzenler.

  2-Spor sevilmesi ve benimsenmesi çalışmalarının yürütür.

  3-Yeni ve çeşitli oyunlar bulur ve öğretir.

  4-Sınıf gezileri düzenler.

  5-Tatil günlerinden yararlanarak turistik bilgiler edinir ve öğretir.

 

Yatay Kaydırma: Kızılay Kolu
 


 

 

    

Ü Y E L E R İ  :

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     G Ö R E V L E R İ :

 1-Sağlık dolabını düzenler,

eksikliklerini tamamlar.

 2-Yoksul öğrencilere yardım sağlar.

 3-Hastalanan  arkadaşlarını öğretmene bildirir.

 4-Sivil savunma hakkında bilgi verir.

 5-Yangın ve deprem anında arkadaşlarına yapılması gerekenleri anlatır.      

 

 

Yatay Kaydırma: KOOPERATİF KOLU
 

 

 

 

 

 

 

 


                                                           

 ÜYELER

       

 

 

 

 

 

GÖREVLERİ

 1-Öğrenciler arasında yardımlaşma bilincini geliştirmek.

 2-Kooperatifin yararları hakkında bilgi vermek.

 3-Tüketici haklarını anlatmak.

 4-Kooperatif  faaliyetleri hakkında bilgi vermek.