Make your own free website on Tripod.com

ANA SINIFI

YILLIK PLÂN

 OKULUM

SAYI : 1


TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

HEDEFLER

Hedef 3. Bir birey olarak kendine ait ilgi istek ve yeteneklerinin farkına varabilme.

Hedef 12. Duyguların yaşamdaki önemini kavrayabilme.

Hedef 19. Atatürk’le ilgili etkinliklere katılmaktan zevk duyabilme.

Hedef 14. Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme yollarını kavrayabilme.

Hedef 16. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü anlayabilme.

Hedef 15. Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme.

Hedef 34. Anlamlı cümleler kurabilme.

 

İlâve Hedefler 

1. Dinleme alışkanlığı kazanabilme.

 

KONULAR

1. Okulumuzu Tanıma

2. Okulumuzda Kimler Var?

3. Okulumuzda Çalışan Kişiler Ne İş Yapıyorlar?

4. Okula Niçin Geliyorum?

5. Okulda Neler Yapıyorum?

6. Okulda Nasıl Davranmalıyım?

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta)

2. Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

3. Dünya Çocuk Günü (Ekim ayının ilk pazartesi)

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

(Kavram, Çizgi ve Matematik)

Hedefler

Hedef 22. Verilen nesne, olay ya da sözcükleri hatırlayabilme.

Hedef 21. Belli durumlarda gözlem yapabilme.

Hedef 23. Verilen nesneleri çeşitli özelliklerine göre sınıflayabilme.

Hedef 30. Belli durumlarla ilgili neden sonuç ilişkisi kurabilme.

 

KONULAR

A. Kavram Çalışmaları

1. Uzun Kısa Kavramı

2. Büyük Küçük Kavramı

3. Doğru Yanlış Kavramı

4. Benzer Farklı Kavramı

5. Daire Şeklini Tanıma

6. Kırmızı Rengi Tanıma

B. Çizgi Çalışmaları

1. Kalem Tutma

2. Çizgileri Birleştirme

3. Eğik Çizgi Çalışmaları

C. Matematik Çalışmaları

1. “1” rakamını tanıma ve yazma

2. Bire bir eşleştirme yapma

 

GEZİ, GÖZLEM, İNCELEME VE DENEY

1. Okulun bölümlerini inceleme.

2. Okuldaki etkinlik köşelerini inceleme.

3. Okul personeli ile tanışma.

4. Sihirli mürekkep deneyi.

 

SANAT ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 38. Düzeyine uygun dile duyarlı bir ürün oluşturabilme.

Hedef 35. Büyük ve küçük kaslarını kullanarak özgün ürün meydana getirebilme.

İlâve Hedefler

1. Belli nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirebilme.

2. Etkinlik için gerekli zamanı, amacına uygun etkili olarak kullanabilme.

3. Özgün bir ürün oluşturabilme.

4. Değişik metotlarla duygu ve düşüncelerini ifade edebilme.

5. Parça bütün ilişkisini kavrayabilme.

6. El göz koordinasyonunu geliştirebilme.

7. Küçük kas gelişimlerine destek olabilme.

8. Yönergeye uygun hareket edebilme.

 

KONULAR

1. Sınırlı Boyama Çalışmaları

2. Plâstrin ya da Tuz Seramiği Çalışmaları

3. Serbest Sulu Boya Çalışmaları

4. Kesme Yapıştırma Çalışmaları

5. Artık Malzeme Çalışmaları

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 39. Müziğe ilişkin özgün bir ürün oluşturabilme.

Hedef 34. Anlamlı cümleler kurabilme.

 

İlâve Hedefler

1. İşitsel algı ve belleği geliştirebilme.

2. Seslerle kişiler arasında ilişki kurabilme.

3. Ritm tutabilme.

4. Dinleme alışkanlığı kazanabilme.

5. Kelimeleri doğru telâffuz edebilme.

6. Müzik sayesinde duygusal rahatlamalarını sağlayabilme.

7. Söze uygun hareket edebilme.

 

KONULAR

1. Çevresindeki Sesleri Tanıma

2. Çevresindeki Sesleri Gruplama

3. Ritm Çalışmaları

4. Şarkı Sözüne Uygun Hareket Etme

 

Hedefler

Hedef 15. Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme.

Hedef 5. Büyük kaslarını etkili olarak kullanabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Nesneyi belli mesafede hedefe atabilme.

2. Belli mesafeden atılan nesneyi yakalayabilme.

3. Oyun yolu ile rahatlamalarını sağlayabilme.

4. Kurallı oyuna katılma alışkanlığını geliştirebilme.

 

KONULAR

1. Serbest Oyun Çalışmaları

2. Kurallı Oyun

3. Oyun Oynarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 

DEĞERLENDİRME YA DA DEĞİŞİKLİĞE AİT NOTLAR

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................