Make your own free website on Tripod.com

ANA SINIFI

YILLIK PLÂN

 

HAYVANLAR

SAYI : 10


TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

HEDEFLER

Hedefler

Hedef 23. Verilen nesneleri çeşitli özelliklerine göre sınıflayabilme.

Hedef 24. Verilen nesneleri çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme.

Hedef 34. Anlamlı cümleler kurabilme

Hedef 31. Verilen bir problem durumu çözebilme.

 

İlâve Hedefler

1. Çevremizdeki hayvanları tanıyabilme.

2. Hayvanları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme.

3. Hayvanların özelliklerini kavrayabilme.

4. Çevremizdeki hayvanları koruyabilme.

5. Doğadaki canlılara ilgi duymalarını sağlayabilme.

6. Hayvanların nerede yaşadıklarını kavrayabilme.

7. Dinleme ve duyduklarını ifade edebilme.

8. Grup içinde söz alarak konuşabilme.

9. Algısal gelişimine destek olabilme.

10. Problem çözme yeteneklerini geliştirebilme.

 

KONULAR

A. Hayvanları Tanıma

1. Çiftlikte Yaşayan Hayvanlar

2. Ormanda Yaşayan Hayvanlar

3. Denizde Yaşayan Hayvanlar

4. Hem Suda Hem Karada Yaşayan Hayvanlar

B. Hayvanların Yararları

1. Etinden

2. Sütünden

3. Yumurtasından

4. Balından

5. Gücünden

6. Tüyünden vs.

C. Hayvanların Beslenmesi

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. Trafik Haftası (Mayıs ayının ilk cumartesi günü başlayan hafta)

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

(Kavram, Çizgi ve Matematik)

Hedefler

Hedef 22. Verilen nesne, olay ya da sözcükleri hatırlayabilme.

Hedef 21. Belli durumlarda gözlem yapabilme.

Hedef 23. Verilen nesneleri çeşitli özelliklerine göre sınıflayabilme.

Hedef 30. Belli durumlarla ilgili neden sonuç ilişkisi kurabilme.

 

KONULAR

A. Kavram Çalışmaları

1. Uzun Kısa Kavramı

2. Büyük Küçük Kavramı

3. Doğru Yanlış Kavramı

4. Benzer Farklı Kavramı

5. Daire Şeklini Tanıma

6. Kırmızı Rengi Tanıma

B. Çizgi Çalışmaları

1. Kalem Tutma

2. Çizgileri Birleştirme

3. Eğik Çizgi Çalışmaları

C. Matematik Çalışmaları

1. “1” rakamını tanıma ve yazma

2. Bire bir eşleştirme yapma

 

GEZİ, GÖZLEM, İNCELEME VE DENEY

1. Hayvanat bahçesine gezi.

2. Balık yetiştirme.

3. Kuş yetiştirme.

4. Hayvanlar albümü oluşturma.

5. Hayvanlarla ilgili CD izletilmesi.

6. Topraktaki hava deneyi.

 

SANAT ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 13. Duygularını uygun yollarla gösterebilme.

Hedef 6. Küçük kaslarını etkili olarak kullanabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Başladığı işi sonuçlandırabilme.

2. Çizilen nesneleri kesebilme, katlayabilme.

3. Üretici olmayı öğrenebilme.

4. Farklı düşünme ve düşündüklerini uygulayabilme.

5. Temiz ve düzenli çalışabilme.

6. Malzemeleri dikkatli kullanabilme.

 

KONULAR

1. Artık Malzeme Çalışmaları

2. Boyama Çalışmaları

3. Kesme Katlama Çalışmaları

4. Üç Boyutlu Çalışmalar

5. Maske Yapımı

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 37. Çevresini güzelleştirebilme.

Hedef 38. Düzeyine uygun dile duyarlı bir ürün oluşturabilme.

Hedef 39. Müziğe uygun, dile duyarlı bir ürün oluşturabilme.

 

İlâve Hedefler

1. İşitsel gelişimine destek olabilme.

2. Kelimeleri doğru telâffuz edebilme.

3. Sesini doğru kullanabilme.

4. Şarkı sözlerini ezberleyebilme.

5. Şarkı sözüne uygun hareket edebilme.

6. Kelime dağarcığını geliştirebilme.

7. Ritm duygularını geliştirebilme.

 

KONULAR

1. Tempo Tutma

2. Şarkı Öğrenme

3. Bilinen Şarkıları Tekrarlama

 

OYUN ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 3. Bir birey olarak kendine ait ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varabilme.

Hedef 4. Sonuçlandırılması gereken etkinliği bitirme konusunda sebat gösterebilme.

Hedef 15. Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Paylaşma duygularını geliştirebilme.

2. Fiziksel olarak rahatlayabilme.

3. Belli bir süre sessiz kalabilme.

4. Hayal güçlerini geliştirebilme.

5. İlgi alanlarını keşfedebilme.

6. Oyun yoluyla rahatlamalarını sağlayabilme.

7. Grupla oyun oynayabilme.

8. Oynadıktan sonra oyuncaklarını toplayabilme.

9. Dikkatlerini belli bir noktada toplayabilme.

10.Taklit yeteneğini geliştirebilme.

 

KONULAR

1. Serbest Oyun Çalışmaları

2. Açık Hava Oyunları

3. Salon Sınıf Oyunları

4. Drama Çalışmaları

5. Hayvan Taklitleri ve Yürüyüşleri

 

DEĞERLENDİRME YA DA DEĞİŞİKLİĞE AİT NOTLAR

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................


Planlara dön