Make your own free website on Tripod.com

ANA SINIFI

YILLIK PLÂN

 

İLETİŞİM

SAYI : 11


TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

HEDEFLER

Hedef 14. Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurma yollarını kavrayabilme.

Hedef 15. Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme.

Hedef 7. İnsanın sağlıklı yaşayabilmesi için dikkat edilmesi gereken kuralları kavrayabilme.

Hedef 13. Duygularını uygun yollarla gösterebilme.

 

İlâve Hedefler

1. İletişimin tarihçesini öğrenebilme.

2. Kitle iletişim araçlarını öğrenebilme.

3. İletişim araçlarını tanıyabilme.

4. Kitle iletişim araçlarını önemini kavrayabilme.

5. Kitle iletişim alanında çalışan kişileri tanıyabilme.

6. İletişim araçlarını sınıflandırabilme.

7. Anneler Günü’nün önemini kavrayabilme.

 

KONULAR

A. İletişim Araçlarının Önemi ve Kullanımı

1. Telefon

2. Mektup

3. Telgraf

4. Belgegeçer (Fax)

B. Kitle İletişim Araçlarının Önemi ve Kullanımı

1. Radyo

2. Gazete

3. Televizyon (TV)

4. Kitap

5. Dergi

C. Kitle İletişim Araçlarını Kulanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

D. Kitle İletişim Alanında Çalışan Kişileri Tanıma

E. Anneler Günü

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. Anneler Günü (Mayıs ayının ikinci pazar günü)

2. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

(Kavram, Çizgi ve Matematik)

Hedefler

Hedef 23. Verilen nesneleri çeşitli özelliklerine göre sınıflayabilme.

Hedef 31. Verilen bir problem durumu çözebilme. 

Hedef 29. Sonuçlandırılması gereken etkinliği bitirme konusunda sebat gösterebilme.

Hedef 30. Belli durumlarla ilgili neden sonuç ilişkisini kurabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Verilen bir olayın meydana geliş sırasını söyleyebilme.

2. Türkçe’yi düzgün kullanabilme.

3. Gördüğü şeyleri çizerek taklit edebilme.

4. Nesnelerle basit çıkarma işlemleri yapabilme.

5. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme.

6. İlişki kurabilme yeteneklerini geliştirebilme.

7. Şekil kavramını tekrar edebilme.

 

KONULAR

1. Nesnelerle Çıkarma İşlemi Yapma

2. Sıra Sayılarını Tekrar Etme

3. İkişerli İkişerli Sayma

4. Parça Bütün İlişkisi

5. Zıt Kavramlar

6. Büyük Küçük Kavramı

7. Tam Yarım Kavramı

 

GEZİ, GÖZLEM, İNCELEME VE DENEY

1. Postahaneye gezi.

2. Mektup, kart hazırlanıp ailelere postalanması.

3. İletişim ya da kitle iletişim araçlarından oluşan köşe hazırlanması.

4. Uygulamalı telefon konuşması.

5. Postacının sınıfa davet edilmesi.

6. Paraşüt hazırlama deneyi.

 

SANAT ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 29. Zamanla ilgili kavramları belli etkinliklerle ilişkili olarak kullanabilme.

Hedef 16. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü anlayabilme.

Hedef 4. Sonuçlandırılması gereken etkinliği bitirme konusunda sebat gösterebilme.

 

İlâve Hedefler

1. Duygu ve düşüncelerini resim yoluyla ifade edebilme.

2. Yaptığı resimleri yorumlama ve anlatabilme.

3. Kitap sevgisi kazandırabilme.

4. Özgün bir ürün oluşturulabilme.

5. El becerilerini geliştirebilme.

6. El göz koordinasyonunu destekleyebilme.

7. Verilen resimleri örnek resme göre boyayabilme.

8. Delikli nesneleri ipe dizebilme.

9. Küçük kas becerilerini artırabilme.

10. Üretken olmanın hazzını duyabilme.

11. Dil gelişimlerine yardımcı olabilme.

 

KONULAR

1. Boncuk Dizme Çalışmaları

2. Gazete Oluşturma

3. Hikâye Kitabı Resimleme ve Anlatma 

4. Yoğurma Maddeleri

5. Boyama Teknikleri

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 39. Müziğe uygun, dile duyarlı bir ürün oluşturabilme.

Hedef 33. Türkçe’yi dil bilgisi kurallarına uygun olarak kullanabilme.

Hedef 34. Anlamlı cümleler kurabilme

 

İlâve Hedefler

1. Müzik sevgisini artırabilme.

2. Yeteneklerini keşfedebilme.

3. Müziğe ilişkin özgün bir ürün oluşturabilme.

4. Çeşitli aletlerle özgün ritm çıkarabilme.

5. Çeşitli sesleri özgün bir müzik oluşturacak biçimde kullanabilme.

6. Kelimeleri düzgün telâffuz edebilme.

7. Estetik becerilerinin gelişimlerine destek olabilme.

8. Dikkat gelişimlerine destek olabilme.

9. Hoşça vakit geçirebilme.

10. Kendine güven duymasını sağlayabilme.

 

KONULAR

1. Şarkıların Tekrar Edilmesi

2. Yeni Şarkıların Öğrenilmesi

3. Ritm Çalışmaları

4. Koro Çalışmaları

 

OYUN ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 15. Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme.

Hedef 11. Kazalardan korunmak için, gerekli önlemleri almaya özen gösterebilme.

 

İlâve Hedefler

1. Serbest zaman etkinliğine aktif olarak katılabilme.

2. Materyalleri ve araçları çok yönlü kullanabilme.

3. Tek başına ve grup olarak oyun faaliyetinde bulunabilme.

4. Materyal ve oyuncakları paylaşarak oynayabilme.

5. Kendisini denetlemeyi öğrenebilme.

6. Doğru yanlış davranışı ayırt edebilme.

7. Hareket ve motor gelişimine destek olabilme.

8. Duygularını farklı yollarla ifade edebilme.

9. Sosyal gelişimlerine destek olabilme.

10. Konuşma becerisini geliştirebilme.

 

KONULAR

1. Meslekî Oyunlar

2. Yarışmalar

3. Koşma Çalışmaları

4. Şarkılı Oyunlar

5. Serbest ve Grup Oyunları

6. Dramatizasyon

 

DEĞERLENDİRME YA DA DEĞİŞİKLİĞE AİT NOTLAR

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Planlara dön