Make your own free website on Tripod.com

ANA SINIFI

YILLIK PLÂN

 

ULAŞIM

SAYI : 12


TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

HEDEFLER

Hedef 33. Türkçe’yi dil bilgisi kurallarına uygun olarak kullanabilme.

Hedef 12. Duyguların yaşamdaki önemini kavrayabilme.

Hedef 15. Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme.

Hedef 24. Verilen nesneleri çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme.

Hedef 4. Sonuçlandırılması gereken etkinliği bitirme konusunda sebat gösterebilme.

Hedef 37. Çevresini güzelleştirebilme.

Hedef 29. Zamanla ilgili kavramları belli etkinliklerle ilişkili olarak kullanabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Belli başlı kelimelerin anlamlarını kavrayabilme.

2. Belli bir durumda gözlem yapabilme.

3. Kendine güven duygusunu artırabilme.

4. Sosyal çevreyi tanıyabilme.

5. Belli durumlarla ilgili neden sonuç ilişkisi kurabilme.

 

KONULAR

A. Ulaşım Araçları ve Özellikleri

B. Ulaşım Araçlarının Önemi

C. Trafikte Uyulması Gereken Kurallar ve Önemi

D. Yaz Mevsimi ve Özellikleri

E. İlköğretim Okullarına Hazırlık Çalışmaları

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

(Kavram, Çizgi ve Matematik)

Hedefler

Hedef 6. Küçük kaslarını etkili olarak kullanabilme.

Hedef 26. 1’den 10’a kadar sayılarla basit toplama çıkarma işlemleri yapabilme.

Hedef 27. Rakamlarla sayılar arasında ilişki kurabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme.

2. El göz koordinasyonunu geliştirebilme.

3. Toplama ve çıkarma işlemlerini nesnelerle yapabilme.

4. İlişki kurma yeteneklerini geliştirebilme.

5. Dil gelişimlerine destek olabilme.

6. Parça bütün ilişkisini kavrayabilme.

7. İlköğretime hazırlanabilme.

 

KONULAR

1. Çıkarma İşlemleri

2. Toplama İşlemleri

3. 1’den 10’a Kadar Sayıların Yazılması

4. İkişerli Ritmik Sayma

5. Parça Bütün İlişkisi

6. Zıt Kavramlar

7. Üçerli Ritmik Sayma

8. Model Şekilleri Çizme

9. İlköğretime Hazırlanma

 

GEZİ, GÖZLEM, İNCELEME VE DENEY

1. Öğrencilerin okul servisine uygulamalı bindirilmesi

2. Taşıtlar ve trafik köşesi oluşturma

3. Sınıfa trafik polisinin davet edilmesi

4. Çevre gezisi

5. Yaz yiyeceklerinden ve giyeceklerinden köşe oluşturma.

6. Suyun kaybolması deneyi

 

SANAT ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 29. Zamanla ilgili kavramları belli etkinliklerle ilişkili olarak kullanabilme.

Hedef 21. Belli bir durumda gözlem yapabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Hayal gücünü geliştirebilme.

2. Artık malzemeleri değerlendirebilme.

3. Grup içinde aldığı sorumluluğu yerine getirebilme.

4. Verilen nesnelerin eksiklerini tamamlayabilme.

5. Üretici olmanın zevkine varabilme.

6. Yeteneklerini keşfedebilme.

7. Duygularını resim yolu ile ifade edebilme.

8. El göz koordinasyonunu geliştirebilme.

9. Deşarj olmalarını sağlayabilme.

 

KONULAR

1. Artık Malzeme Çalışmaları

2. Kolâj Tekniği

3. Baskı Çalışmaları

4. Kâğıt Hamuru Çalışmaları

5. Kâğıt Kesme Katlama Çalışmaları

6. Parmak Boya Çalışmaları

7. Serbest Boya Çalışmaları

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 33. Türkçe’yi dil bilgisi kurallarına uygun olarak kullanabilme.

Hedef 29. Zamanla ilgili kavramları belli etkinliklerle ilişkili olarak doğru kullanabilme.

Hedef 38. Düzeyine uygun, dile duyarlı bir ürün oluşturabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Müzik yolu ile rahatlamalarını sağlayabilme.

2. Çeşitli aletlerle ritm çıkarabilme.

3. Çeşitli sesleri özgün bir müzik oluşturacak şekilde kullanabilme.

4. Dinleme alışkanlığı kazandırabilme.

 

KONULAR

1. Ritm Tutma

2. Şarkı Tekrar Etme

3. Yeni Şarkı Öğrenme

4. Ses Çalışmaları

OYUN ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 2. Vücudun belli başlı organlarının fonksiyonlarını kavrayabilme.

Hedef 3. Bir birey olarak kendine ait ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varabilme.

Hedef 5. Büyük kaslarını etkili olarak kullanabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Büyük küçük kasların gelişimini sağlayan faaliyetleri tanıma ve faaliyetlere katılabilme.

2. Fiziksel gelişimlerine yardımcı olabilme.

3. Grup içinde hoşça vakit geçirebilme.

4. Deşarj olmalarını sağlayabilme.

5. Aktif oyun oynayabilme.

6. Oyunu kuralına uygun olarak oynayabilme.

7. Taklit yeteneklerini geliştirebilme.

8. Başarma duygusunu tadabilme.

9. Paylaşma duygularını geliştirebilme.

 

KONULAR

1. Meslekî Oyunlar

2. Taklit Yürüyüşleri

3. Yarışmalar

4. Top Oyunları

5. Açık Hava Oyunları

 

DEĞERLENDİRME YA DA DEĞİŞİKLİĞE AİT NOTLAR

........................................................................................................................................................

 


Planlara dön