Make your own free website on Tripod.com

ANA SINIFI

YILLIK PLÂN

 

BEN KİMİM?

SAYI : 2


TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

HEDEFLER

Hedefler

Hedef 1. İnsanın büyüme ve gelişmesini kavrayabilme.

Hedef 2. Vücut ve belli başlı organların fonksiyonlarını kavrayabilme.

Hedef 3. Bir birey olarak kendine ait ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varabilme.

Hedef 7. İnsanın sağlıklı yaşayabilmesi için dikkat edilmesi gereken kuralları kavrayabilme.

Hedef 13. Duygularını uygun yollarla gösterebilme.

Hedef 4. Sonuçlandırması gereken etkinliği bitirme konusunda sebat gösterebilme.

 

İlâve Hedefler

1. Duyu organlarının fonksiyonlarını kavrayabilme.

2. Kendi cinsiyetinin özelliklerini kavrayabilme.

3. Başkalarının duygularına karşı duyarlı olabilme.

KONULAR

A. Büyüyorum

1. Vücudun Bölümleri

2. Organlarımız

a. Duyu Organları ve İşlevleri

b. Diğer Organlar ve İşlevleri

B. Duygularım

1. Sevinçlerim,

2. Üzüntülerim,

3. Kızgınlıklarım,

4. Korkularım

C. İlgi, İstek ve Yeteneklerim

1. Hoşlandıklarım ve Hoşlanmadıklarım

2. Yapmak İstediklerim ve Yapmak İstemedik-lerim

3. Becerilerim

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. Dünya Çocuk Günü 

2. Kızılay Haftası (29 Ekim — 4 Kasım)

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

(Kavram, Çizgi ve Matematik)

Hedefler

Hedef 23. Verilen nesneleri çeşitli özelliklerine göre sınıflayabilme.

Hedef 30. Belli durumlarla ilgili neden sonuç ilişkisini kurabilme.

Hedef 31. Verilen bir problem durumu çözebilme.

Hedef 25. Verilen nesneleri sayabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Benzerlik ve farklılıkları ifade edebilme.

2. Başkalarının duygularına karşı duyarlı olabilme.

3. Nesnelerle sayılar arasında ilişki kurabilme.

4. Verilen sayı kadar nesneleri gruplayabilme.

KONULAR

1. Yaşlı Genç Kavramı 

2. Yumuşak Sert Kavramı

3. Sağ Sol Kavramı

4. Mutlu Mutsuz, Kızgın, Korkak Kavramları

5. “2” Rakamını Tanıma ve Yazma

6. “1” ve “2” Rakamını Nesnelerle İfade Etme

7. Bire Bir Eşleştirme Yapma

 

GEZİ, GÖZLEM, İNCELEME VE DENEY

1. Boy aynası yardımıyla vücudun bölümlerini inceleme.

2. Vücut maketini inceleme.

3. Boy ve kilo ölçümü.

4. Parmak izi deneyi.

5. Tad alma deneyi.

6. Sihirli eller deneyi.

 

SANAT ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 37. Çevresini güzelleştirebilme.

Hedef 31. Verilen bir problem durumu çözebilme.

 

İlâve Hedefler

1. El becerilerini geliştirebilme.

2. Şekilleri tanıma ve ayırt edebilme.

3. Özgün bir ürün oluşturabilme.

4. Etkinlik için gerekli olan zamanı amacına uygun kullanabilme.

5. Temiz ve düzenli çalışabilme.

6. Üretici olabilme yeteneklerini geliştirebilme.

7. Deşarj olmalarını sağlayabilme.

8. Farklı malzemeleri tanıyabilme.

 

KONULAR

1. Artık Malzeme İle Maske Yapımı

2. Parmak Kuklası Yapımı

3. Tuz Seramiği Çalışmaları

4. Parmak Baskı Çalışmaları

5. El Baskı Çalışmaları

6. Kesme Yapıştırma Çalışmaları

7. Serbest Pastel Boya Çalışmaları

8. Sınırlı Boyama Çalışmaları

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 38. Düzeyine uygun dile duyarlı bir ürün oluşturabilme.

Hedef 39. Müziğe ilişkin özgün bir ürün oluşturabilme.

 

İlâve Hedefler

1. İşitsel algıyı geliştirebilme.

2. Zihinsel gelişimine destek olabilme.

3. Kelime dağarcığını geliştirebilme.

4. Şarkı sözüne uygun hareket edebilme.

5. Duygularını müzikle ifade edebilme.

6. Ritm duygularını geliştirebilme.

7. Grupla bir etkinliğe katılabilme.

 

KONULAR

1. Sesleri Tanıma ve Ayırt Etme

2. Sesleri Taklit Etme

3. Ritm Oluşturma

4. Ritm Aletlerini Tanıma

5. Yeni Şarkılar Öğrenme

 

OYUN ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 5. Büyük kaslarını etkili olarak kullanabilme.

Hedef 7. İnsanın sağlıklı yaşayabilmesi için gereken kuralları kavrayabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlayabilme.

2. Grup oyunlarından zevk duyabilme.

3. Sıra olmayı öğrenebilme.

4. Jimnastik yapabilme.

5. Oyunu kuralına göre oynayabilme.

6. Grup içinde olumlu davranabilme.

7. Büyük kas gelişimine destek olabilme.

 

KONULAR

1. Atlama, Zıplama Oyunları

2. Top Oyunları

3. Kurallı Oyun

4. Drama Çalışmaları

5. Sağlık ve Spor İlişkisi

 

DEĞERLENDİRME YA DA DEĞİŞİKLİĞE AİT NOTLAR

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Planlara dön