Make your own free website on Tripod.com

ANA SINIFI

YILLIK PLÂN

 

ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK

SAYI : 3


TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

HEDEFLER

Hedef 17. Atatürk’ün yaşamı ve kişiliği ile ilgili özellikleri kavrayabilme.

Hedef 18. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini kavrayabilme.

Hedef 19. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılmaktan zevk duyabilme.

Hedef 21. Belli durumlarda gözlem yapabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Atatürk’ün yaptığı yenilikleri öğrenebilme.

2. Millî bayramlarımızın adlarını öğrenebilme.

3. Atatürk’ü anma günü ve önemini kavrayabilme.

4. Millî bayramlarda neler yapıldığını öğrenebilme.

5. Bayram hazırlıklarına katılabilme.

6. Türk bayrağını tanıyabilme.

 

KONULAR

A. Atatürk’ün Hayatı:

1. Doğum Yeri

2. Anne ve Babası (Ailesi)

3. Atatürk’le İlgili Anılar

B. Atatürk’ün Kişisel Özellikleri ve Çeşitli Yönleri

1. Vatanseverliliği

2. İyi Kalpliliği

3. İnsan ve Millet Sevgisi

C. Sonbahar Mevsimini Tanıma

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

2. Kızılay Haftası (29 Ekim–4 Kasım)

3. Dünya Çocuk Kitapları Haftası (Kasım ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan hafta)

4. Atatürk Haftası (10 – 16 Kasım)

5. Öğretmenler Günü (24 Kasım)

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

(Kavram, Çizgi ve Matematik)

Hedefler

Hedef 22. Verilen nesne, olay ya da sözcükleri hatırlayabilme.

Hedef 23. Verilen nesneleri çeşitli özelliklerine göre sınıflayabilme.

Hedef 28. Mekanda konum (uzay kavramı) ile ilgili verilen yönergeleri uygulayabilme.

Hedef 31. Verilen bir problem durumu çözebilme.

 

İlâve Hedefler

1. Rakamlarla sayılar arasında ilişki kurabilme.

2. Nesneleri sayılarla ifade edebilme.

3. Verilen nesneleri çeşitli özelliklerine göre sayabilme.

4. Çevresindeki farklı nesneleri tanıyabilme.

5. Merak duygularını geliştirebilme.

 

KONULAR

1. Kesik Çizgileri Birleştirme

2. Daire Çizme

3. Mekanda Konum

4. Canlı Cansız Kavramı

5. Mavi Rengi Tanıma

6. “4” Rakamını Tanıma ve Yazma

7. “1, 2, 3, 4” Rakamlarını Tekrar Etme

 

GEZİ, GÖZLEM, İNCELEME VE DENEY

1. Atatürk köşesi oluşturma.

2. Bayram hazırlıklarına katılma.

3. Tarihî bir yere gezi, inceleme.

4. Sonbahar mevsimi ile ilgili köşe oluşturma.

5. Doğa gezisi.

6. Ters çevirme deneyi.

7. Dokunarak tanı deneyi.

 

SANAT ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 35. Büyük ve küçük kaslarını kullanarak özgün bir ürün meydana getirebilme.

Hedef 6. Küçük kaslarını etkili olarak kullanabilme.

Hedef 37. Çevresini güzelleştirebilme.

 

İlâve Hedefler

1. Başladığı işi sonuçlandırabilme.

2. İş birliği yaparak çalışabilme.

3. Yönergeye uygun hareket edebilme.

4. Farklı malzemeleri tanıma ve kullanabilme.

5. El becerilerini geliştirebilme.

6. Renkleri tekrar edebilme.

7. Zamanını verimli olarak değerlendirebilme.

KONULAR

1. Kil Çalışmaları

2. Mobil Yapımı

3. Kâğıt Kesme Yapıştırma Çalışmaları

4. Artık Malzeme Çalışmaları

5. Şeker Boya Çalışmaları

6. Fener ve Süs Yapımı

7. Serbest Resim Çalışmaları

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 33. Türkçe’yi dil bilgisi kurallarına uygun olarak kullanabilme.

Hedef 39. Müziğe ilişkin özgün bir ürün oluşturabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Yeni kelimeler öğrenebilme.

2. Dinleme alışkanlığı kazandırabilme.

3. Hoşça vakit geçirebilme.

4. Dil gelişimini destekleyebilme.

5. Grupla bir etkinliğe katılabilme.

 

KONULAR

1. Dinleme

2. Dinlediklerini Tekrar Etme

3. Müziğe İlgi Duyma

4. Ritm Tutma

5. Yeni Şarkılar Öğrenme

 

OYUN ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 3. Bir birey olarak kendine ait ilgi istek ve yeteneklerinin farkına varabilme.

Hedef 5. Büyük kasları etkili olarak kullanabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Kurallı oyuna katılma alışkanlığını geliştirebilme.

2. Yarışma heyecanını tadabilme.

3. Hızlı hareket edebilme.

4. Psikomotor gelişimine destek olabilme.

5. Oyunu kuralına göre oynayabilme.

6. Oyun yolu ile deşarj olmalarını sağlayabilme.

7. Büyük kas gelişimine destek olabilme.

 

KONULAR

1. Drama Çalışmaları

2. Yarışmalar

3. Koşu Çalışmaları

4. Sakin Oyunlar

5. Parmak Oyunları

 

DEĞERLENDİRME YA DA DEĞİŞİKLİĞE AİT NOTLAR

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Planlara dön