Make your own free website on Tripod.com

ANA SINIFI

YILLIK PLÂN

 

AİLEM VE AİLE ÇEVREM

SAYI : 4


TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

HEDEFLER

Hedef 15. Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme.

Hedef 20. Türk toplumunun ve diğer toplumların yaşama biçimlerini tanıyabilme.

Hedef 3. Bir birey olarak kendine ait ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varabilme.

Hedef 36. Çevresindeki güzellikleri ve çirkinlikleri fark edebilme.

 

İlâve Hedefler

1. Aile bireylerini tanıyabilme.

2. Akrabalarını tanıyabilme.

3. Aile bireylerinin görev ve sorumluluklarının farkına varabilme.

4. Aile içinde paylaştığımız duyguları kavrayabilme.

5. Başkalarının duygularını fark edebilme.

6. Bireyler arasındaki farklılıkları ayırt edebilme.

7. Evin bölümlerini tanıyabilme.

 

KONULAR

A. Evim ve Ailem

1. Ailemle Paylaştıklarım

a. Evimiz Eşyalarımız

b. Soyadımız

c. Duygularımız

d. Düşüncelerimiz

2. Aile İçindeki Sorumluluklarımız

a. Çalışma ve Para Kazanma

b. Aile Bireyleri Arasında İlişkiler

c. Aile İçindeki Değişik Durumlara Göre Sorumluluklarımız

B. Aile Çevrem

1. Akrabalarımız

a. Akrabalarımız Kimlerdir?

b. Akrabalarımızla İlişkilerimiz Nasıl Olmalı?

2. Arkadaşlarımız

a. Niçin Arkadaşlarımız Var?

b. Arkadaşlarımızdan Neler Bekleriz?

c. Arkadaşlarımızla İlişkilerimiz Nasıl Olmalıdır?

3. Komşularımız

a. Kimlere Komşu Denir?

b. Komşularımızdan Neler Bekleriz?

c. Komşularımızla İlişkilerimiz Nasıl Olmalı?

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. İnsan Hakları Haftası (10 Aralık günü ile başlayan hafta)

2. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12 - 16 Aralık)

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

(Kavram, Çizgi ve Matematik)

Hedefler

Hedef 11. Kazalardan korunmak için, gerekli önlemleri almaya özen gösterebilme.

Hedef 12. Duyguların yaşamdaki önemini kavrayabilme.

Hedef 7. İnsanın sağlıklı yaşayabilmesi için dikkat edilmesi gereken kuralları kavrayabilme.

Hedef 15. Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme.

Hedef 31. Verilen bir problem durumu çözebilme.

 

İlâve Hedefler

1. İki resim arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme.

2. Parça bütün ilişkisini kavrayabilme.

3. Renk ve şekil kavramını pekiştirebilme.

4. Neden sonuç ilişkisini kavrayabilme.

5. Doğru yanlış davranışın farkını ayırt edebilme.

 

KONULAR

1. Resim Tamamlama

2. Bire Bir Eşleştirme Yapma

3. Renk ve Şekil Kavramı

4. Üçgen Şeklini Tanıma

5. Mekân ve Konum

6. “5” Rakamını Tanıma ve Yazma

7. “6” Rakamını Tanıma ve Yazma

8. Yeşil Rengi Tanıma

9. Doğru Yanlış 

 

GEZİ, GÖZLEM, İNCELEME VE DENEY

1. Evin bölümlerinin incelenmesi.

2. Sınıfa büyük anne ya da büyük babanın davet edilmesi.

3. Öğrencilerden birisinin evine ziyarete gidilmesi.

4. Kurabiye yapımı.

5. Meyve salatası yapımı.

6. Şişedeki sesler deneyi.

7. Hava ve ses deneyi.

 

SANAT ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 36. Çevresindeki güzellik ve çirkinlikleri fark edebilme

Hedef 35. Büyük ve küçük kasları kullanarak özgün bir ürün meydana getirebilme.

 

İlâve Hedefler

1. Gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarabilme.

2. Kendilerine güven duymalarını sağlayabilme.

3. İş birliği içinde çalışabilme.

4. Aldığı sorumluluğu yerine getirebilme.

5. Başladığı işi bitirebilme.

6. Temiz ve düzenli çalışabilme.

7. Hayal gücünü geliştirebilme.

8. Duygu ve düşüncelerini farklı yolla ifade edebilme.

9. Kesme becerisini geliştirebilme.

KONULAR

1. İp Baskısı ile Çalışma

2. Kâğıt Katlama Çalışmaları

3. Kâğıt Kesme Çalışmaları

4. Proje Çalışmaları

5. Damlatma Tekniği ile Çalışma

6. Sınırlı ve Serbest Yoğurma Maddeleri ile Çalışma

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 39. Müziğe ilişkin özgün bir ürün oluşturabilme.

Hedef 38. Düzeyine uygun, dile duyarlı bir ürün oluşturabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Kelime dağarcığını geliştirebilme.

2. Ev aletlerinin seslerini tanıma ve ayırt edebilme.

3. Sesler ve aletler arasında ilişki kurabilme.

4. Alıcı ve ifade edici dil gelişimini destekleyebilme.

5. İşitsel algıyı geliştirebilme.

6. Dinleme alışkanlığını kazandırabilme.

7. Evin bölümlerini tanıyabilme.

8. Söze uygun hareket edebilme.

KONULAR

1. Ritm Tutma

2. Sesleri Tanıma

3. Yeni Sesler Keşfetme

4. Ritm Aletleriyle Tempo Tutma

5. Yeni Şarkılar Ezberleme

 

OYUN ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 5. Büyük kasların etkili olarak kullanabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Dikkat yeteneklerini geliştirebilme.

2. Hoşça vakit geçirebilme.

3. Fiziksel gelişimlerine destek olabilme.

4. Hızlı hareket edebilme.

KONULAR

1. Yarışmalar

2. Şarkılı Rond

3. Parmak Oyunu

4. Drama Çalışmaları

5. Hareketli Oyun

 

DEĞERLENDİRME YA DA DEĞİŞİKLİĞE AİT NOTLAR

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Planlara dön