Make your own free website on Tripod.com

ANA SINIFI

YILLIK PLÂN

 

SAĞLIĞIM

SAYI : 5


TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

HEDEFLER

Hedef 1. İnsanın büyüme ve gelişmesini kavrayabilme.

Hedef 2. Vücudun belli başlı organlarının fonksiyonlarını kavrayabilme.

Hedef 7. İnsanın sağlıklı yaşayabilmesi için dikkat edilmesi gereken kuralları kavrayabilme.

Hedef 9. İnsanın sağlıklı yaşayabilmesi için dengeli beslenmeyle ilgili davranışları kavrayabilme.

Hedef 11. Kazalardan korunmak için, gerekli önlemleri almaya özen gösterebilme.

Hedef 12. Duyguların yaşamdaki önemini kavrayabilme.

Hedef 13. Duygularını uygun yollarla gösterebilme.

 

İlâve Hedefler

1. Sosyal kuralların nedenini ve önemini kavrayabilme.

2. Doğru yanlış davranışları ayırt edebilme.

3. Sağlıklı yaşayabilmek için sporun hayatımızdaki yeri ve önemini kavrayabilme.

4. Sağlık görevlilerini tanıyabilme.

 

KONULAR

A. Sağlıklı İnsanın Özellikleri

B. Sağlıklı Olmak İçin Neler Yapmalıyım?

1. Beslenme

2. Temizlik

3. Spor

4. Dinlenme

5. Kazalardan Korunma

6. Aşı Olma

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. Yeni Yıl (1 Ocak)

2. Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan hafta)

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

(Kavram, Çizgi ve Matematik)

Hedefler

Hedef 6. Küçük kas gelişimine destek olabilme.

Hedef 21. Belli bir durumda gözlem yapabilme.

Hedef 33. Türkçe’yi dil bilgisi kurallarına uygun olarak kullanabilme.

Hedef 34. Anlamlı cümleler kurabilme.

Hedef 28. Mekânda konum ile ilgili verilen yönergeleri uygulayabilme.

Hedef 29. Zamanla ilgili kavramları belli etkinliklerle ilişkili olarak kullanabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Algısal gelişimlerine destek olabilme.

2. El göz koordinasyonunu geliştirebilme.

3. İlişki kurabilme.

 

KONULAR

1. “7” ve “8” Rakamlarını Tanıma ve Yazma

2. 1’den 8’e Kadar Olan Rakamları Tanıma ve Yazma

3. Ana Renkleri Tanıma

4. Temiz Kirli Kavramı

5. Az Çok Kavramı

6. Büyük Küçük Kavramı

7. Turuncu Rengi Tanıma

8. Çizgi Çalışmaları

9. Sayma ve Eşleştirme Çalışmaları

 

GEZİ, GÖZLEM, İNCELEME VE DENEY

1. Eczahaneye gezi.

2. Hemşire ya da doktorun sınıfa davet edilmesi.

3. Boy ve kilo ölçülmesi, grafik oluşturulması.

4. Diş doktorunu ziyaret ya da sınıfa davet etme.

5. Turuncu rengi oluşturma.

6. Diş temizliği deneyi.

7. Suyun üç hâli deneyi.

 

SANAT ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 4. Sonuçlandırılması gereken etkinliği bitirme konusunda sebat gösterebilme.

Hedef 6. Küçük kaslarını etkili olarak kullanabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Artık malzemeleri değerlendirebilme.

2. Makas kullanma becerisini arttırabilme.

3. Ucu küt iğne kullanabilme.

4. Belli nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirebilme

5. Çeşitli malzemeleri değişik şekilde katlayabilme.

6. Duygu ve düşüncelerini resim yoluyla ifade edebilme.

7. El göz koordinasyonunu geliştirebilme.

 

KONULAR

1. Kolâj Çalışması

2. Püskürtme Tekniği

3. Parmak Boya Çalışması

4. Ucu Küt İğne Kullanma

5. Proje Çalışmaları

6. Yoğurma Maddeleri

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 33. Türkçe’yi dilbilgisi kurallarına uygun olarak kullanabilme.

Hedef 38. Düzeyine uygun dile duyarlı bir ürün oluşturabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Verilen bir durumu hareket, dans yoluyla özgün bir biçimde canlandırma.

2. Çeşitli aletlerle özgün ritm çıkarabilme.

3. Çeşitli sesleri özgün bir müzik oluşturacak şekilde kullanabilme.

4. Grup içinde şarkı söyleyebilme.

5. Şarkı sözlerini ritm eşliğinde söyleyebilme.

 

KONULAR

1. Şarkı Ezberleme

2. Dinleme

3. Ritm Tutma

 

OYUN ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 2. Vücudun belli başlı organlarının fonksiyonlarını kavrayabilme.

Hedef 31. Verilen bir problem durumu çözebilme.

 

İlâve Hedefler

1. Psikomotor gelişimini destekleyebilme.

2. Fiziksel ve ruhsal yönden rahatlamalarını sağlayabilme.

3. Sosyalleşmelerini sağlayabilme.

4. Söze uygun hareket edebilme.

5. Taklit yeteneklerini geliştirebilme.

 

KONULAR

1. Taklit Yürüyüşleri

2. Engelden Atlama ve Zıplama

3. Şarkılı Oyun

4. Jimnastik Hareketleri

 

DEĞERLENDİRME YA DA DEĞİŞİKLİĞE AİT NOTLAR

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Planlara dön