Make your own free website on Tripod.com

ANA SINIFI

YILLIK PLÂN

 

DÜNYA’MIZ VE GÖKYÜZÜ

SAYI : 6


TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

HEDEFLER

Hedefler

Hedef 29. Zamanla ilgili kavramları belli etkinliklerle ilişkili olarak doğru kullanabilme.

Hedef 36. Çevresindeki güzellik ve çirkinlikleri fark edebilme.

Hedef 28. Mekanda konum (uzay kavramı) ile ilgili verilen yönergeleri uygulayabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Dünya’yı tanıyabilme.

2. Güneş’i tanıyabilme.

3. Uzayda neler olduğunu tanıyabilme.

4. Mevsimlerin özelliklerini kavrayabilme.

5. Merak duygularını arttırabilme.

6. Yeni yılı kavrayabilme.

7. Hava olaylarını gözlemleyebilme.

8. Gece ve gündüzü ayırt etmelerini sağlayabilme.

 

KONULAR

1. Uzay

2. Dünya

a. Dünya’nın Şekli

b. Dünya Üzerinde Neler Var?

3. Güneş

4. Gece Gündüz

5. Hava Olayları

6. Yeni Yıl

7. Mevsimler

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

(Kavram, Çizgi ve Matematik)

Hedefler

Hedef 34. Anlamlı düzgün cümleler kurabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleyebilme.

2. Seviyesine uygun sorulara doğru cevap verebilme.

3. Dikkatini bir noktaya belli bir süre toplayabilme.

4. Yazı araç ve gereçlerini temiz ve düzenli kullanabilme.

5. Farklı iki grup içindeki objeleri bire bir eşleştirebilme.

6. Plânlı çalışmayı öğrenebilme.

7. Belirli şekilleri düzeyine uygun çizebilme.

8. Nesnelerin farklı özelliklerini kavrayabilme.

9. Çevremizdeki değişikliklere dikkatini çekebilme.

10. Nesneleri gölgeleriyle eşleştirebilme.

KONULAR

1. “9” Rakamını Tanıma ve Yazma

2. Boş Küme

3. Uzak Yakın Kavramı

4. Yüksek Alçak Kavramı

5. Soğuk Sıcak Kavramı

6. Dolu Boş Kavramı

7. Kare Şeklini Tanıma ve Çizme

8. Renklerine Uygun Sıralama Yapma

9. Küme Oluşturma

 

GEZİ, GÖZLEM, İNCELEME VE DENEY

1. Çevre incelemesi.

2. Dünya maketinin incelenmesi.

3. Mevsim şeridinin incelenmesi.

4. Hava grafik panosu oluşturma.

5. Hava olaylarını gözleme.

6. Gökkuşağı deneyi.

7. Roket deneyi.

 

SANAT ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 6. Küçük kasların etkili olarak kullanabilme.

Hedef 29. Zamanla ilgili kavramları belli etkinliklerle ilişkili olarak kullanabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Belli nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirebilme.

2. El göz koordinasyonunu geliştirebilme.

3. Çizilen şekilleri kesebilme.

4. Üretici olmaya özendirebilme.

5. Başladığı işi sonuçlandırabilme.

6. Üç boyutlu çalışmalar yapabilme.

7. Belli boyama araçlarını kullanabilme.

 

KONULAR

1. Baskı Çalışmaları

2. Proje Çalışmaları

3. Üç Boyutlu Çalışmalar

4. Mum Boya Tekniği

5. Kâğıt Hamuru

6. Kâğıt ve Kesme Katlama Çalışmaları

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 34. Anlamlı düzgün cümleler kurabilme.

Hedef 29. Zamanla ilgili kavramları belli etkinliklerle ilişkili olarak doğru kullanabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Çeşitli müzik aletlerini kullanabilme.

2. Ritm aletlerini şarkının ritmine uygun kullanabilme.

3. Dikkatleri bir noktaya toplayabilme.

4. Sesin kaynağına göre hareket etmelerini sağlayabilme.

5. İşitme duyusuyla algılayabileceği değişikliklere dikkatlerini çekebilme.

6. Hızlı yavaş kavramını geliştirebilme.

7. Sessizliği fark edebilmelerini sağlayabilme.

 

KONULAR

1. Yeni Şarkılar Öğrenme

2. Sesini Doğru Kullanma

3. Şarkılı Oyunlar

4. Ses ve Ses Kaynakları

 

OYUN ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 3. Bir birey olarak kendine ait ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varabilme.

Hedef 21. Belli bir durumda gözlem yapabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Yönergeye uygun hareket edebilme.

2. Oyunu kuralına göre oynayabilme.

3. Psikomotor becerilerini geliştirebilme.

4. Psikolojik yönden rahatlamalarını sağlayabilme.

5. Grupla oyun oynayabilme.

6. Şarkılı oyunlarda şarkı sözüne uygun hareket edebilme.

7. Sıra beklemeyi öğrenebilme.

8. Basit jimnastik hareketleri yapabilme.

 

KONULAR

1. Taklit Yürüyüşleri

2. Koşular

3. Drama Çalışmaları

4. Şarkılı Oyun

5. Atlama ve Zıplamalar

 

DEĞERLENDİRME YA DA DEĞİŞİKLİĞE AİT NOTLAR

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Planlara dön