Make your own free website on Tripod.com

ANA SINIFI

YILLIK PLÂN

 

DOĞAMIZ  1

SAYI : 8


TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

HEDEFLER

Hedef 36. Çevresindeki güzellikleri ve çirkinlikleri fark edebilme.

Hedef 37. Çevresini güzelleştirebilme.

Hedef 21. Belli bir durumda gözlem yapabilme.

Hedef 33. Türkçe’yi dil bilgisi kurallarına uygun olarak kullanabilme.

Hedef 34. Anlamlı cümleler kurabilme.

Hedef 30. Belli durumlarla ilgili neden sonuç ilişkileri kurabilme.

Hedef 28. Mekanda konum ile ilgili verilen yönergeleri uygulayabilme.

Hedef 13. Duygularını uygun yollarla gösterebilme.

 

İlâve Hedefler

1. Estetik duygusunu geliştirebilme.

 

KONULAR

1. Doğayı Oluşturan Unsurlar

a. Hava

b. Su

c. Toprak

2. Yaşadığımız Çevre

3. Yaşadığmız Çevreyi Koruma

4. Ormanın Yararları

5. Hava Olayları

6. İlkbahar Mevsimi

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Sağlık Haftası (7 - 13 Nisan)

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

(Kavram, Çizgi ve Matematik)

Hedefler

Hedef 22. Verilen nesne, olay ya da sözcükleri hatırlayabilme. 

Hedef 24. Verilen nesneleri çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme.

Hedef 23. Verilen nesneleri çeşitli özelliklerine göre sınıflayabilme.

Hedef 25. Verilen nesneleri sayabilme.

Hedef 28. Mekanda konum ile ilgili verilen yönergeleri uygulayabilme.

Hedef 29. Zamanla ilgili kavramları belli etkinliklerle ilişkili olarak kullanabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Bilişsel becerilerini arttırabilme.

6. 1’den 10’a kadar sayıları tanıyabilme.

7. Nesnelerle sayılar arasında ilişki kurabilme.

 

KONULAR

1. Kesik Çizgileri Birleştirme Çalışmaları

2. 1’den 10’a Kadar Sayıları Yazma

3. Sıranın Başı ve Sonu Kavramı

4. Eksik Rakamları Tamamlama

5. Zıt Kavramlar

 

GEZİ, GÖZLEM, İNCELEME VE DENEY

1. Hava, su, toprak ile ilgili deneyler.

2. Ağaç dikme.

3. Çim adam yapımı.

4. Doğa gezisi.

5. Ünite köşesi oluşturma.

 

SANAT ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 31. Verilen bir problem durumu çözebilme.

Hedef 29. Zamanla ilgili kavramları belli etkinliklerle ilişkili olarak kullanabilme.

Hedef 6. Küçük kaslarını etkili olarak kullanabilme.

 

İlâve Hedefler

1. El göz koordinasyonunu geliştirebilme.

2. Başladığı işi sonuçlandırabilme.

3. Verilen şekilleri kesebilme.

4. Temiz düzenli çalışabilme.

5. Değişik katlamalarla şekil oluşturabilme.

 

KONULAR

1. Kağıt Kesme Katlama Çalışmaları

2. Hamur Çalışmaları

3. Artık Malzeme Çalışmaları

4. Baskı Çeşitleri

5. Serbest Resim Çalışmaları

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 35. Büyük ve küçük kasları kullanarak özgün bir ürün meydana getirebilme.

Hedef 38. Düzeyine uygun, dile duyarlı bir ürün oluşturabilme.

Hedef 39. Müziğe ilişkin, dile duyarlı bir ürün oluşturabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Dinleme alışkanlığı kazandırabilme.

2. Grup içinde şarkı söyleyebilme.

3. Duygularını farklı yollarla ifade edebilme.

4. Müziğe karşı duyarlı olabilme.

5. Şarkı sözüne uygun hareket edebilme.

6. Farklı ritm aletleriyle ses çıkartabilme.

 

KONULAR

1. Yeni Şarkı Öğretimi

2. Ritm Çalışmaları

3. Ses Çalışmaları

 

OYUN ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 2. Vücudun belli başlı organlarının fonksiyonlarını kavrayabilme.

Hedef 31. Verilen bir problem durumu çözebilme.

 

İlâve Hedefler

1. Büyük kas gelişimine destek olabilme.

2. Grupla oyun oynayabilme.

3. Sosyal gelişimlerine destek olabilme.

4. Hoşça vakit geçirmelerini sağlayabilme.

5. Taklit yeteneklerini geliştirebilme.

6. Oyunu kuralına göre oynayabilme.

 

KONULAR

1. Rond Çalışmaları

2. Jimnastik Çalışmaları

3. Serbest Oyun Çalışmaları

 

DEĞERLENDİRME YA DA DEĞİŞİKLİĞE AİT NOTLAR

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Planlara dön