Make your own free website on Tripod.com

ANA SINIFI

YILLIK PLÂN

 

DOĞAMIZ  2

SAYI : 9


TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

HEDEFLER

Hedef 36. Çevredeki güzellikleri ve çirkinlikleri fark edebilme.

Hedef 21. Belli bir durumda gözlem yapabilme.

Hedef 16. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü anlayabilme.

Hedef 30. Belli durumlarla ilgili neden sonuç ilişkilerini kavrayabilme.

Hedef 18. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini kavrayabilme.

Hedef 19. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılmaktan zevk duyabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Merak duygularını geliştirebilme.

2. Doğal çevreyi tanıyabilme.

3. Bitki çeşitlerini sınıflandırabilme.

4. Sebze ve meyveleri ayırt edebilme.

5. Doğa ile uyum içinde yaşayabilme.

6. Ağaçların yararlarını öğrenebilme.

7. Verilen bir durumdaki gözlem sonucu söyleyebilme.

8. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemini kavrayabilme.

 

KONULAR

A. Doğadaki Canlılar

1. Bitkiler

2. Hayvanlar

3. İnsan ve Doğa İlişkisi

B. Doğanın Korunması

1. Kaynakları Ekonomik Kullanma

2. Çevreyi Kirletmeme

C. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hazırlıkları

1. Düzenlenen Programa Katılma

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. Turizm Haftası (15 - 22 Nisan)

2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

(Kavram, Çizgi ve Matematik)

Hedefler

Hedef 25. Verilen nesneleri sayabilme.

Hedef 28. Mekanda konum ile ilgili verilen yönergeleri uygulayabilme.

Hedef 27. Rakamlarla sayılar arasında ilişki kurabilme.

Hedef 29. Zamanla ilgili kavramları belli etkinliklerle ilişkili olarak kullanabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Zamanını iyi değerlendirebilme.

2. Dil gelişimine yardımcı olacak faaliyetlere katılabilme.

3. Duygu ve düşüncelerini doğru ve düzgün şekilde ifade edebilme.

4. Matematiksel gelişimlerine destek olabilme.

5. Yön kavramını ayırt edebilme.

6. Sayılarla nesneler arasındaki ilişkileri kavrayabilme.

7. Verilen nesnelerin gölgelerini bulabilme.

 

KONULAR

1. 1’den 10’a Kadar Sayıları Tanıma

2. 1’den 10’ Kadar Sayıları Ritmik Sayma

3. Boş Dolu Kavramı

4. Doğru Yanlış Kavramı

5. Parça Bütün İlişkisi

6. Benzer Farklı Kavramı

7. Yüksek Alçak Kavramı

8. Sağ Sol Kavramı

9. Yukarı Aşağı Kavramı

10. Verilen Örnek Şekilleri Çizme

 

GEZİ, GÖZLEM, İNCELEME VE DENEY

1. Piknik yapılması.

2. Bitki yetiştirme.

3. Çimlendirme çalışmaları.

4. Bitki çekirdeklerini inceleme.

5. Yapraklardaki su deneyi ve yaprakların incelenmesi.

6. Meyvelerdeki su deneyi.

7. Meyve sebze köşeleri oluşturma.

 

SANAT ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 31. Verilen bir problem durumu çözebilme.

Hedef 35. Büyük ve küçük kaslarını kullanarak özgün bir ürün meydana getirebilme.

 

İlâve Hedefler

1. El göz koordinasyonunu geliştirebilme.

2. Çizilen şekilleri kesebilme.

3. Basit katlamalar yapabilme.

4. Yoğurma maddelerini kullanarak basit ürünler oluşturabilme.

5. Bayram hazırlıklarına katılabilme.

6. Temiz ve düzenli çalışabilme.

7. Farklı malzemeleri tanıyabilme.

8. Verilen sıralamaya göre boyama yapabilme.

9. Aldığı sorumluluğu yerine getirebilme.

 

KONULAR

1. Sihirli Boyama

2. Plâstrin Çalışmaları

3. Nişastalı Hamur Çalışmaları

4. Kesme Katlama Çalışmaları

5. Serbest Resim Çalışmaları

6. Artık Malzeme Çalışmaları

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 38. Düzeyine uygun, dile duyarlı bir ürün oluşturabilme.

Hedef 29. Zamanla ilgili kavramları belli etkinliklerle ilişkili olarak doğru kullanabilme.

Hedef 34. Anlamlı cümleler kurabilme

Hedef 39. Müziğe uygun, dile duyarlı bir ürün oluşturabilme.

 

İlâve Hedefler

1. Çeşitli müzik aletleri ile özgün ritm çıkarabilme.

2. Çeşitli sesleri özgün bir müzik oluşturacak şekilde kullanabilme.

3. Ses tonunu ve hızını ayarlayabilme.

4. Müzik etkinliğine aktif olarak katılabilme.

5. Şarkılı oyunlarda şarkının sözlerine uygun hareket edebilme.

6. Kelime dağarcığını geliştirebilme.

7. Dinleme alışkanlıklarını pekiştirebilme.

 

KONULAR

1. 23 Nisan Şarkısı

2. Şarkı Ezberleme

3. Ritm Çalışmaları

 

OYUN ETKİNLİĞİ

Hedefler

Hedef 5. Büyük kaslarını etkili olarak kullanabilme.

Hedef 6. Küçük kaslarını etkili olarak kullanabilme.

Hedef 12. Duyguların yaşamdaki önemini kavrayabilme.

Hedef 13. Duygularını uygun yollarla gösterebilme.

 

İlâve Hedefler

1. Hareket gelişimine yardımcı olabilme.

2. Psikomotor gelişimine destek olabilme.

3. Oyun kurallarını öğrenebilme.

4. Oyunu kuralına göre oynayabilme.

5. Jimnastik ve oyun faaliyetlerine katılabilme.

6. Deşarj olmalarını sağlayabilme.

7. Hoşça vakit geçirebilme.

 

KONULAR

1. Top Atma Tutma Oyunları

2. Rond Çalışmaları

3. Taklit Yürüyüşleri

4. Yarışmalar

 

DEĞERLENDİRME YA DA DEĞİŞİKLİĞE AİT NOTLAR

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Planlara dön