Make your own free website on Tripod.com

       Deyimler

A

B

C

D

E

F

G

H

i

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Deyim:İki veya daha fazla sözcüğün bir araya gelerek kendi anlamlarından başka anlam taşıyan sözcükler üretmesine   diyoruz.

                     Özellikleri:

    1-Deyimlerde hüküm yoktur.Bir kararı veya bir kanıyı kesin olarak bildirmezler.

    2-Klişeleşmiş ve bağımsız kelime gruplarıdır.Emir ve öğüt vermezler.   

    3-Mecaz anlamaları vardır.Bazı deyimlerin anlamları yarım bırakılmıştır.    

    4-Deyimlerdeki zamirlerin kişileri değişebilir.Argo olarak söylenmiş sözlerde deyim sayılabilir.Dualar,yalvarışlar deyim şeklinde olurlarsa deyim olarak kabul edilebilirler.        

     5-Deyimler cümle halinde,söz öbeği olarak veya iki sözden olabilirler.

                      Ata sözlerinden farkları ve benzer tarafları:

     1-Deyimlerde mecazi anlam vardır.Öyküsü,efsane kaynağı, genellikle vardır.

     2-Deyimlerde kesin hüküm,öğüt yol göstericilik yoktur.Bu nedenle genel kural oluşturmazlar.

     3-Her ikisinde de kelimelerde mecaz,istiare,kinaye vardır.Kelime dizilişleri değiştirilemez.Sözdeki kelimenin eş anlamlısını kelimenin yerine koymak sözü bozar.

      4-Biçim yönünden birbirine benzerler.