Make your own free website on Tripod.com

DEYİMLER

KISA   AÇIKLAMASI

Aba altından sopa göstermek

Karşısındakine dost görünmekle beraber onu dolaylı olarak ve ya ima yollu tehdit etmek

Ab bas yolcu

Kişinin yola çıkması,Öbür dünyaya yolcu demektir.

Acem kılıcı gibi olmak

Karşıt olan iki kişiye de dost gözüküp ikisinin de yanında gözüküyor olmak.

Acısını çekmek

Yanlış bir davranışın sonunda meydana gelen üzücü durum içinde olmak.

Açık kapı bırakmak

Karşısındakine hamle yapabileceği fırsat vermek.

Açık yürekli olmak

Düşündüğünü gizli saklı olmadan açık sözlülükle ifade etmek

Açlıktan nefesi kokmak

Çok fakir durumda olmak

Açtı ağzını yumdu gözünü

Sinirden ağzına gelen her sözü söyledi

Adam kıtlığında

Toplum tarafından değer verilenlerin azlığı

Adam sarrafı olmak

İnsanları iyi tanıyabilmek

Adı batmak

Unutulmak.hatırlanmamak

Afyonu patlamak

Çok kızıp öfkelenmek,sinirlenmek

Ağız aramak

Bir kimseyi değişik şekillerde konuşturarak bir konuda düşüncelerini öğrenmek

Ağzı kalabalık

Boş anlamlı anlamsız konuşan

Ağzında bakla ıslanmamak

Sır tutamamak.Duyduğunu hemen başkalarına aktarmak

Ağzının suyu akmak

Çok beğenmek

Ağzının payını vermek

Kendini azarlayan kimseye gerekli cevabı vermek,paylamak

Ağzı süt kokmak

Çok tecrübesiz ,çok taze olmak

Ağzından bal akmak

Çok güzel hoş sözler söylemek

Akla karayı seçmek

Çok zahmet çekerek hedefine ulaşmak Büyük sıkıntılara katlanmak

Akıl defteri

Not almak için kullanılan defter

Akıl hocası

Başkalarına yol gösterecek kimse

Akıntıya kürek çekmek

Normal giden bir işi ters yönde yapmaya çalışmak

Akla karayı seçmek

Bir işin yapılmamsında çok zahmet çekmek

Aklı başından gitmek

Ani bir korku veya heyecandan dolayı ne yapacağını şaşırmak

Aklına esmek

Akılda olmayan bir işi düşünmeden yapmaya kalkmak

Aklını başına toplamak

Yanlışlıklardan uzak durup doğru işler yapmaya başlamak.

Al kanlara boyanmak

Vurulmak kanı her yana saçmak

Alan satan belli değil

kimi ne yaptığı belli değil,herkes kendi bildiğini yapıyor

Aldı fitili

birden kızıp hareketlenmek

Alem yapmak

Çok eğlenmek,eğlenmek amacıyla toplantılar yapmak

Alemin ağzına sakız olmak

Yaptığı iş nedeniyle herkesin dilinde konuşulur olmak

Alemin maskarası olmak

Herkes tarafından alaya alınmak

Alı al moru mor

Heyecan dolu,kızarmış bir yüz

Alın teri dökmek

Çok çalışmak çok emek vermek

Alın yazısı

Kader,şans,talih

Alıp yürümek

Az zamanda çok işler başarıp,çok yol almak

Alicengiz oyunu

Kurnaz ve hile

Alikıran baş kesen

Zorba.Gücüyle çevresine boyun eğdiren

Allah’a bir can borcu olmak

Kimseye borcu olmamak,sadece Allah'a canını borçlu olmak

Alnı açık yüzü ak

Kimseye karşı veremeyecek hesabı olmamak işlerini düzgün yapmak

Ar damarı çatlamış

Utanması kalmamış

Alnının kara yazısı

kurtulamayıcı dert ve sıkıntılı

Altı kaval üstü şişhane

Uyumsuz hiçbir tarafı birbirine uymayan

Altından çapanoğlu çıkmak

Hiç ummadığı bir durumla karşılaşmak

Altta kalanın canı çıksın

Çıkarı için kişiler gücünün yettiği kadar mücadele etsin başkalarını umursamasın

Ana baba günü

Çok kalabalık olma hali

Anadan doğmuşa dönmek

Temiz olmak tüm tasalardan kurtulmak

Anadan emdiği süt burnundan gelmek

Yaptığı işte çok büyük sıkıntılar çekmek,zahmetlere katlanmak

Anasının körpe kuzusu

Çok nazlı yetiştirilmiş,hiç bir sıkıntı görmeden büyümüş

Anasının nikahını istemek

Malına çok fazla fiyat biçmek.çok pahalıya satmak

Ant içmek

Yemin etmek.Bir işi başaracağına kesin karar vermek

Ar dünyası değil kar dünyası

Geçimi için iş ayırımı yapmamak

Arabasını düze çıkarmak

Zorlukları aşıp işini yoluna koymak

Arı kovanı gibi işlemek

Gidip geleni çok olmak

Armut piş ağzıma düş

Her şeyi hazır beklemek,zahmet çekmeden amacına ulaşmak

Attan inip eşeğe binmek

Bulunduğu mevki veya makamdan daha aşağı makamlara inmek

Ayak diremek

Davranışlarda inatçı olmak

Ayranı kabarmak

Çok kızmak ,öfkelenmek

Ayvaz kasap hep bir hesap

İş ne yaparsan yap hep aynı olur değişmez

Az söyle çok dinle

Fazla konuşma,akıl veren değil akıl alan ol