Make your own free website on Tripod.com

DEYİMLER

KISA   AÇIKLAMASI

Nabza göre şerbet

Başkasının gönlüne göre hareket

Nabzını yoklamak

Kişinin düşünce veya davranışını öğrenmeye çalışmak

Nah kafa

Aptal,bir şey anlamayan,senin isteğin biraz zor olur anlamında

Nalları dikmek

Ölmek

Nara atmak

Bağırmak

Nato kafa nato mermer

Çok aptal,çok anlayışsız,kafası hiç bir şey anlamayan

Naza çekmek

İsteksiz hareket etmek

Nazara gelmek

Nazarlanmak

Ne çare

Çaresi yok

Nefes etmek

Hastayı iyileştirmek için okuyup üflemek

Nefes nefese

koşmaktan veya yorgunluktan soluya soluya

Ne oldum delisi olmak

yükselince yada zengin olunca şımarmak

Ne Şam'ın şekeri ne arabın yüzü

Faydası olsa bile onunla karşılaşmak istemem manasına

Nevri dönmek

Sinirlenmek

Neyin nesi,kimin fesi

Kim olduğu,nasıl olduğu bilinmiyor

Nuh der peygamber demez

Düşüncelerinde direnir ,değiştirmez

Nuh nebi den kalma

Çok eski zamandan kalma

Numara yapmak

Karşısındakini aldatmaya çalışmak

Nutku kurumak

Korkudan heyecandan bir şey söyleyememek

Sultan palamuttan kalmak

Çok eski devirden kalmak