Make your own free website on Tripod.com

DEYİMLER

KISA   AÇIKLAMASI

Taban fiyat

Devletin üreticiye verdiği en alt fiyat

Tabana kuvvet

Uzun yolculukta tek kullanılacak araç ayaklar onlara güç

Tabanları yağlamak

Bir yerden firar edercesine kaçmak

Taburcu olmak

İyileşerek hastaneden gönderilmek

Tadında bırakmak

Bir işte aşırılığa kaçmamak

Tadını çıkarmak

Bir şeyden en iyi şekilde faydalanmak

Tadını kaçırmak

Bir işte aşırılığa kaçarak zevksiz bir durum oluşturmak

Tahtalı köy

Mezarlık

Tahtası eksik

Deli,Aklı kıt,Geri zekalı

Tası tarağı toplamak

gitmek üzere nesi varsa toplamak

Taş atmak

Karşısındakine söz dokundurmak,İğneleyici söz söylemek

Taş kesilmek

Ani bir olay karşısında heyecandan şaşırmak,hareketsiz kalmak

Taş üstünde taş bırakmamak

Her yeri yakıp yıkmak

Taşı gediğine koymak

Sözü gerektiği yerde söylemek

Tavaf etmek

Kabenin çevresini dolaşmak

Tavsiye etmek

Salık vermek

Tedirgin olmak

Yapılan işten huzursuzluk duymak

Temel taşı

Binanın üzerine kurulduğu asıl taş

Temiz para

Kesintisiz net para

Temize çıkmak

Suçsuz olduğu anlaşılmak

Tepesi atmak

Çok kızmak,sinirlenmek

Tepe taklak gitmek

İşlerin bozularak kötü gitmesi

Tetikte olmak

Uyanık olmak,gelebilecek her tür saldırıya karşı hazırlıklı olmak

Tuzu Kuru

Kazancı yerinde,İşleri yolunda giden