Make your own free website on Tripod.com

DEYİMLER

KISA   AÇIKLAMASI

Ucu bucağı olmamak

Çok büyük olan

Ucu ucuna

İstenen tam ebat

Ucunu kaçırmak

Çıkmaza girmek

Umurunda değil

Hiç bir şeye aldırmıyor

Usanç getirmek

Bıktıracak duruma getirmek

Utancından yere geçmek

Yapılan işten dolayı çok utanmak

Uykusu açılmak

Uykulu durumu atlatmak

Uykusunu almak

Tam olarak uykusunu uyumuş olmak

Uykuya dalmak

Yorgunluktan uykuya dalmak

Uzağı görmek

İleri görüşlü

Uzaktan bakmak

Seyirci gibi davranıp olaya karışmamak

Uzaktan kumandalı

Yaptığı işe dışardan müdahale ile yön veren

Uzun hikaye

Anlatılması uzun olan

Uzun sözün kısası

Sözü uzatmadan konuya gelelim

Üç aşağı beş yukarı

Yaklaşık olarak

Üç buçuk atmak

Çok korkmak

Üstesinden gelmek

İşi başarmak

Üstüne basmak

Düşüncesinde isabetli olmak,karalarında doğruyu söylemiş olmak

Üstüne titremek

Çok önem vermek

Üstüne varmak

Baskı ile bir şeyi yaptırmak

Üstüne yıkmak

Suçu başkasının üstüne atmak