Make your own free website on Tripod.com

DEYİMLER

KISA   AÇIKLAMASI

Yabana atmak

Önem vermemek

Yağ bağlamak

Şişmanlamak

Yağ çekmek

Dalkavukluk yapmak

Yağlı ballı olmak

Çok samimi olmak

Yağlı kapı

Kolay ve bol kazanç sağlanan yer

Yağlı müşteri

Çok mal alıp,İyi para veren müşteri

Yaka silkmek

Bıkmak usanmak anlamında

Yakayı kurtarmak

Bir zorluk veya işten kurtulmak

Yakışık almamak

Uygun düşmemek

Yalpa vurmak

Sallanarak yürümek

Yangına körükle gitmek

Kavgalı bir ortama kavgayı artıracak sözlerle müdahale etmek

Yanına kalmak

Yaptığı cezasız kalmak

Yan tutmak

Taraf olmak

Yanlış kapı çalmak

İsteğinin olmayacağı yere baş vurmak

Yara açmak

Üzüntü yaratmak,yaralamak

Yaraya merhem olmak

Çok önemli bir ihtiyacı karşılamak

Yaşını başını almış

Olgunluk çağına gelmiş

Yedeğe çekmek

İlerisi için yedek olarak saklamak

Yedi düvel

Yabancı devletler

Yadi mahalle

Herkes

Yele vermek

Rüzgara vermek

Yere bakan yürek yakan

dürüst gözüküp hilekarlık yapan

Yeri soğumadan

Yeni ayrılan

Yerinde saymak

Hiç ilerleyememek

Yerin dibine geçmek

Çok utanmak

Yeşil ışık yakmak

Olmasına fırsat vermek

Yok pahasına

Çok ucuza

Yokuşa sürmek

İnat etmek

Yolunu sapıtmak

Yanlış işler yapmak

Yukarıdan bakmak

Tepeden bakmak,Böbürlenmek

Yumuşak yüzlü

İtiraz etmeyen her isteği yerine getiren