Make your own free website on Tripod.com

Babana rahmet

Yaptığı iyi hareket nedeniyle iltifat etmek

Bacak kadar boyu türlü huyu var

Boyu küçük olmasına rağmen çok değişik işler yapabilme becerisine sahip olmak

Bahtı kara

Talihi olmayan işleri yolunda gitmeyen

Bal alacak çiçeği bilmek

Nereden kar edeceğini iyi bilmek

Baldırı çıplak

İşi gücü olmayan,serseri

Balık kavağa çıkınca

Gerçekleşmesi imkansız işler

Baltayı taşa vurmak

Farkına varmadan karşısındakini kıracak sözler söylemek

Bam teline basmak

Kişinin duyarlı olduğu konularda bilerek veya bilmeyerek onu kızdıracak şekilde konuşmak

Bana göre hava hoş

bu konu beni ilgilendirmiyor nasıl bilirsen öyle yap

Barut fıçısı

Olaya çıkarmaya hazır ortam,sinirli kişilerin bulunduğu ortam

Basireti Bağlanmak

Yapması gerekenleri bilmesine rağmen bir türlü yapamamak,söyleyememek

Başa kakmak

Kendisine yapılan iyiliği yüzüne vurmak

Başı dara düşmek

Bir işte zor durumda kalmak

Başı dumanlı

Üst kısımlarını duman kaplamış,Herhangi bir nedenle sarhoş olmak

Başı göğe ermek

Herhangi bir iş konusunda arzuladığını elde etmek çok sevinmek

Başı gözü sadakası

Karşılaşabileceği sorunlar için önceden sadaka vermek

Başını dinlemek

Gürültüden uzak olmak

Başına buyruk

Kimseden izin almadan kendi bildiğini yapmak Dilediği gibi hareket etmek.

Başına çorap örmek

Bir kimseyi haberi olmadan zor duruma düşürmek.

Başına kaynar sular dökülmek

Ummadığı anda ummadığı bir durumla karşılaşmak ve çok sıkılmak

Başında kavak yelleri esmek

Aklına estiği gibi ,Sorumsuz hareket etmek

Başını bağlamak

Bir kimseyi nişanlamak evlendirmek sorumluluk sahibi yapmak.

Bayrak açmak

Bir şeye karşı gelmek

Bela aramak

Çevresine karşı çıkarak olay çıkarmaya çalışmak

Benzi atmak

Heyecan veya korku nedeniyle yüzünün rengi solması

Beyninden vurulmuşa dönmek

Çok üzücü bir durum karşısında ne yapacağını şaşırmak,düşüneme yeteneğini kaybetmek

Bin dereden su getirmek

Bir işi yapmamak için bir çok mazeret uydurmak

Bir ayağı çukurda olmak

Ölüme yakın olmak,ihtiyarlamış olmak

Bit yeniği

Sağlam görünen bir işin mutlaka bir yerinde bilinmeyen kötülük,hile olması

Bir çuval inciri berbat etmek

İyi giden bir işi kötüye çevirmek,mahvetmek

Bir eli yağda bir eli balda

Bolluk bereket içinde olmak

Bir içim su

Çok güzel çok alımlı,görenlerin aklını başından alan

Hem nalına hem mıhına

Bir konuda her iki tarafa da lehte ve aleyhte söylemek minnet etmemek

Bir tahtası eksik olmak

Dengesiz olmak,Saçma sapan hareket etmek

Bir taşla iki kuş vurmak

Bir işin yapılması sonucunda birden çok menfaat elde etmek

Biti kanlanmak

Fakirken zengin olmak,çok para kazanmak

Bostan korkuluğu

Başında bulunduğu işte başarısız olmak hiç bir işe yaramamak görevini başkalarına bırakıp göstermelik hale gelmiş olmak.

Boş gezenin boş kalfası

İşi olmayan boş boş gezen

Boynu bükük

Kimsesi olmayan,yalnız,garip

Boyun eğmek

güçlü olanın emrine girmek

Boyunun ölçüsünü almak

Giriştiği işte başarılı olamayıp başarısız olduğuna kanaat getirmesi

Bulanık suda balık avlamak

Açı olmayan,karışık durumlardan faydalanarak kendi menfaatine işler çıkarmak

Buluttan nem kapmak

En ufak bir şeyden şüphe duymak,mana çıkarmak

Burnunu sürtmek

Yaptığı işte acı tecrübeler kazanarak daha ılımlı bir tutum izlemeye başlamak

Bülbül kesilmek

Güzel şeyler konuşmak,Etkileyici konuşmak

Büyümüş de küçülmüş

Yaşına göre davranışlarıyla daha büyük yaştaki insanların yapabileceği davranışları göstermek.