Make your own free website on Tripod.com

DEYİMLER

KISA   AÇIKLAMASI

Gaf yapmak

Farkına varmadan hata yapmak,başkasını incitmek

Gafil avlanmak

Habersiz hazırlıksız bir anda yakalanmak

Galebe çalmak

Yenmek,mağlup etmek

Gargaraya getirmek

Gırgır ve şamata ile bir olayın etkisini azaltmak

Gam çekmek

Üzülmek

Gayret temek

Bir işi başarmak için uğraşmak

Gayrete gelmek

Harekete geçmek

Gazel okumak

Karşısındakini kandırmak için boş sözler söylemek

Geçer akçe

Herkesçe makbul olan beğenilen

Geçim kapısı

İş yeri

Geçim derdi

Geçinebilmek için çekilen sıkıntı

Gedik açmak

Giderilmesi çok güç bir zorluk belirlemek

Gedikleri tıkamak

Ortaya çıkan engelleri zorlukları aşmak,önlemek

Gelen ağam giden paşam

Çıkarı için herkesle iyi geçinmek

Gem almamak

Buyruk altına girmemek

Gemi azıya almak

Söz dinlemez olmak

Geniş mezhepli

Her şeyi hoş karşılayan

Geri kafalı

Eski geleneklere,görüşlere bağlı

Gerisin geri

Geriye dönmek

Gıcık vermek

Kıskançlık uyandıracak davranışlarda bulunmak

Gık dememek

Zor bir iş karşısında gözünü kırpmadan dayanmak

Gına gelmek

Bıkıp usanmak

Gırgıra almak

Alay etmek

Gırtlağına basmak

Bir şey yapmaya zorlamak

Gırtlağına kadar borcu olmak

Çok borcu olmak

Gırtlağına sarılmak

Boğmaya çalışmak

Gırtlak gırtlağa gelmek

Kıyasıya dövüşmek

Gizli kapaklı

Uygun bir davranış olmadığı için ,başkalarından sakınan

Göbeği çatlamak

Yapılması istenileni anlatmak için çok gayret sarf etmek

Göğsü kabarmak

Yapılan işten dolayı çok sevinmek,gurur duymak

Göğüs germek

Karşı koymak,direnmek

Göklere çıkarmak

Methetmek

Gökte ararken yerde bulmak

Bulunmasında zorluk beklenilen şeye kolayla ulaşmak

Gökten zembille inmek

Uğraşmadan,zahmetsiz türemek

Gölge etmek

Engel olmak

Gölgede bırakmak

Ondan daha başarılı olmak

Gönül açmak

İç sıkıntılarını gidermek

Gönül avcısı

Geçici aşklar peşinde koşmak

Gönül bağlamak

İçten sevmek

Gönül belası

Aşkın verdiği sıkıntı

Gönül birliği

Ortak inanç

Gönlü çekmek

Sevdalı olmak

Gönül darlığı

İç sıkıntısı

Gönül eğlendirmek

Hoş zaman geçirmek

Gönlü kalmak

Bir şeyde gözü kalmak

Görmezden gelmek

Gördüğü bir olayı görmemiş gibi davranmak

Görmüş geçirmiş

Geçmişte çok şey yaşamış çok şey görmüş

Görüş açısı

Bir olayı değerlendirme biçimi

Göz dağı vermek

Korkutmak

göz boyamak

Aldatmak

Gözden düşmek

Değer yitirmek

Gözden kaçmak

Farkına varılmak

Gözden kaybolmak

birden görünmez olmak

Göze batmak

Davranışı ile görünüşü ile dikkati çekmek

Gözleri kan çanağına dönmek

Uykusuzluktan,yorgunluktan gözleri kızarmış olmak

Gözleri yaşarmak

Çok duygulanmak

Gözü akmak

Gözü yaşarıp kör olmak

Gözü keskin

İyi gören

Gözünü kan bürümek

Adam öldürecek şekilde sinirlenmek

Gözü sulu

Hemen ağlayan

Gün görmek

Bolluk içinde yaşamak

Güven vermek

Güvenilirliğini göstermek