Make your own free website on Tripod.com

DEYİMLER

KISA   AÇIKLAMASI

Kabak tadı vermek

Bıktırmak,usandırmak

Kabına sığamamak

Sevinçten yerinde duramamak

Kabir azabı çekmek

Çok sıkıntı çekmek

Kaçın kurası

Çok tecrübeli her şeyi bilen,kolay kolay geçilemeyen

Kaderine küsmek

Kötü bir durumla karşılaşıp her şeye küsmek

Kafadan atmak

Düşünmeden saçma sapan şeyler söylemek

Kafa patlatmak

Çok düşünüp zihni yormak

Kafa tutmak

Karşı çıkmak,itiraz etmek

Kafası çalışmak

Zeki,akıllı

Kafasına koymak

Bir işi yapmaya kararlı olmak,kesin karar vermek

Kafasını kurcalamak

Bir işi düşünmek,kafasını kurcalamak

Kafasını kullanmak

Bir işin yapılmasında zekasını kullanmak,Akıllıca hareket etmek

Kafayı çekmek

İçki içmek sarhoş olmak

Kafayı tütsülemek

İçki içip sarhoş olmak

Kağıda dökmek

Alınan kararları yazmak,düşüncelerini yazmak

Kalayı basmak

Küfür etmek

Kalbini kırmak

Karşısındakini konuştuğu kişiyi gücendirecek üzecek hareket etmek

Kalbur üstü olmak

Emsallerinden üstün olmak

Kaldırım mühendisi

İşsiz,sokakta avare gezen

Kale almamak

Ciddi bulmamak,önemsememek

Kalıbını dinlendirmek

Ölmek

Kanadı altına sığınmak

Koruyuculuğuna sığınmak

Kan ağlamak

Çok büyük üzüntü duymak

Kan akıtmak

Kurban kesmek

Kan dökmek

Yaralamak,öldürmek,öldürücü eylem yapmak

Kan tutmak

Kanı görünce bayılmak

Kana susamak

Öldürme hırsı içinde olmak

Kanına dokunmak

Sinirlendirmek

Kanına girmek

Birini öldürmek yada öldürtmek

Kapana düşmek

Tuzağa düşmek

Kapı dışarı etmek

Kovmak

Kara cahil

Çok bilgisiz

Kara haber

Üzücü haber

Kara kara düşünmek

Çok üzüntülü olarak düşünmek

Karanlıkta göz kırpmak

İsteğini karşısındakine iyi anlatamamak

Karı ağızlı

Karısının sözlerine göre davranan

Karınca kararınca

Elinden geldiği kadar

Karnı zil çalmak

Çok acıkmak

Kaz kafalı

Aptal anlayışsız.anlayışı kıt

Keli görünmek

Kusuru ortay çıkmak

Kelli felli

Giyimi düzgün,gösterişli

Kendine yontmak

Her işte kendi çıkarını kollamak

Kendini ağır satmak

Karşısındakiler çok nazlı bir şekilde davranmak

Kendini vermek

Bir şeye tüm gücüyle sarılmak

Kıçı kırık

Değersiz önemsiz

Kılı kırk yarmak

Çok itina göstermek,incelemek

Kırmızı ışık yakmak

Bir işe karşı çıkmak,işin yapılmasına onay vermemek

Kim kime dum duma

Kimin ne yaptığı belli değil,herkes kendi kafasına göre hareket ediyor.

Kirişi kırmak

Kaçmak

Kof çıkmak

Değersiz olduğu beklenen gibi olmadığı anlaşılmak

Kokusu çıkmak

Gizli yapılan işin açığa çıkması

Kök söktürmek

Zorluk çıkarmak

Kraldan çok kralcı olmak

Birinin düşüncelerini ondan daha çok savunmak

Kulağı delik

Olup bitenlerden haberdar olan

Kulağı tıkalı

Çevresindeki konuşulanları dinlemeyen

Kulağına küpe olmak

Başına gelen bir olaydan hiç unutamayacağı ders çıkarmak

Kumpas kırmak

Tuzak hazırlamak

Kuş gibi yemek

Çok az yemek

Kuş kadar canı olmak

Çok zayıf,güçsüz olmak

Kuş uykusu

Çok hafif uyku

Küçük dilini yutmak

Çok şaşırmak,hayretler  içinde kalmak