Make your own free website on Tripod.com

DEYİMLER

KISA   AÇIKLAMASI

Pabuç eskitmek

Bir işin yapılması için peşinden çok koşturmak

Pabucu dama atılmak

Yenisi gelince gözden düşmek

Pabucunu ters giydirmek

Karşısındakini yanıltarak istediğini yaptırmak

Paçaları sıvamak

Bir işi yapmaya girişmek

Paçası düşük

Kıyafeti bozuk

Paçayı kurtarmak

Kendisini içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak

Paçavrasını çıkarmak

Çok hırpalamak

Paha biçmek

değerini tespit etmek

Pahalıya mal olmak

Çok harcamayla gerçekleştirmek

Palas pandıras

Çok acele,hazırlanmaya fırsat bulamadan

Papara yemek

İyice azarlanmak

Para canlısı

Parayı çok seven

Para dökmek

Harcama yapmak

Para etmemek

Değerden düşmek

Para gözlü

Her şeyi para ile ölçen,paraya çok değer veren

Park etmek

Bir yere çekilip durmak

Parmak ısırmak

Şaşırıp kalmak

parmak yalamak

Hakkı olmadığı halde bir işten menfaat elde etmeye çalışmak

Parmakla gösterilmek

Çok önemli olmak

Parsayı başkası toplamak

Yapılan işin karşılığını yapan değil başkasının alması

Paşa paşa

Akıllı uslu,seve seve

Patırtı koparmak

Kavga çıkarmak

Patlak vermek

Birden ortaya çıkmak

Pay bırakmak

Daha sonra yapılacak değişiklikler için yer ayırmak

Perde arkasında

Gizlice,Başkalarının haberi olmadan

Pis pis gülmek

Ahlaksızca gülmek

Pisi pisine

Boş yere,gereksiz yere

Pişmiş aşa su katmak

Olmuş olan işi bozmak

Pot kırmak

Bilerek veya bilmeyerek hata yapmak

Puan tutturmak

Gereken puanı kazanmak

Püf noktası

İşin en önemli yeri

Püsküllü bela

İstenmediği halde büyük zarar veren iş

Pusulayı şaşırmak

Ne yapacağını şaşırmak

Punduna getirmek

Hile ile mağlup etmek,Bir işte karşısındakini bir oyuna getirip alt etmek