Make your own free website on Tripod.com

DEYİMLER

KISA   AÇIKLAMASI

Saat gibi

Tam bir düzen içersinde,işini hiç aksatmayan

Saati saatine uymamak

Kararsız,günü gününe uymayan

Sabahın köründe

Çok erken,alaca karanlıkta

Sabaha çıkmamak

Sabaha kadar yaşayamamak

Sabır taşı

Çok sabırlı

Saçına ak düşmek

Saçı beyazlamak,Yaşlanmak

Saçını başını yolmak

üstünü başını yırtarcasına ağlamak,çok üzülmek ve üzüntüsünü dışına vurmak

Saçını süpürge etmek

Yaptığı işe kendini tamamen vermek,o uğurda uğraşmak

Saçma sapan konuşmak

Düşünmeden ağzına geleni söylemek

Safra atmak

Kendine zarar veren bir şeyden kurtulmak

Sağmal inek

Sürekli sömürülen kişi

Sakalı ele vermek

Emrine girdiği kişinin sözünden hiç çıkmamak

Salık vermek

serbest bırakmak,Uygun olduğunu söylemek

Saltanat sürmek

Zenginlik ve bolluk içinde yaşamak,her isteğini gerçekleştirmek

Salt çoğunluk

Yarıdan bir fazla olan çoğunluk

Saman altından su yürütmek

Kendini belli etmeden gizli işler yapmak,ortalığı karıştırmak

Saman gibi

Tatsız yavan

Sapına kadar

Tam anlamıyla,kesin

Satıp savmak

İhtiyacını karşılamak için elinde bulunan her şeyi satmak

Sebil etmek

Parasız hayrına herkese dağıtmak

Selamı sabahı kesmek

Dostluğu bozmak,İlişkiyi kesmek

Senli benli olmak

Çok samimi olmak

Ser verip sır vermemek

Çok güvenilir,sırrı konusunda canı pahasına da olsa düşmana gizli bilgileri vermez

Ses çıkmamak

Birinden bir tepki gelmemek

Sıfırı tüketmek

Gücünü parasını elindeki tüm imkanlarını tüketmek

Sırtı kaşınmak

Dayak yemeyi ister davranışlarda bulunmak

Sinek kaydı tıraş

yüze sakal bırakmadan çok temiz yapılan tıraş

Sinir olmak

Yapılan davranış sinirlenmek

Solda sıfır

Hiç önemi olmayan

Soyup soğana çevirmek

Hiç bir şey bırakmamasına tek birisini soymak

Söz tutmak

Söz dinlemek

Söz sahibi olmak

Konuşmaya yetkili olmak

Sözüm yabana

Meclistekilerin dışındakilere yönelik söylenen çirkin   söz

Stop etmek

Durmak,çalışmamak

Sus payı

kişiye konuşmaması için ayrılan zaman

Suya sabuna dokunmamak

Kendisine zarar verebilecek konularla ilgilenmemek

Süngüsü düşmek

Morali bozulup,suratı asılmak

Sütü bozuk

Karaktersiz,ahlaksız,terbiyesiz

Şafak atmak

Ani bir durum karşısında rengi değişmek,şaşırmak

Şaka kaldırmak

Şakaya gelmek,şakadan hoşlanmak

Şakaya vurmak

Ciddi bir konuyu şaka ile kabullenmek

Şeytan tüyü

Kendisini çevresindekilere sevdirme huyu

Şeytana uymak

Arzularına uyup kötü bir iş yapmak

Şifayı bulmak

Hastalanmak

Şöyle böyle

İdare eder,ne iyi ne kötü