Make your own free website on Tripod.com

DEYİMLER

KISA   AÇIKLAMASI

Vadesi gelmek

Zamanı gelmek

Vaktini şaşmamak

Her işi tam zamanında yapmak

Var yok

olduğu şüpheli

Vebali boynuna

Günahı boynuna

Vız gelmek

Aldırış etmemek,önemsememek

Vurucu güç

En iyi eğitimi almış en iyi silahlarla donatılmış askeri güç

Vücuda getirmek

Ortaya koymak

Vücudunu ortadan kaldırmak

Öldürmek

Vücuttan düşmek

Zayıflamak,gücünü yitirmek

vücut bulmak

Meydana gelmek

Vur patlasın çal oynasın

Her şeyini harcayıp hiçbir şeye aldırmadan eğlenme hali

Volta atmak

Koridorda aşağı yukarı dolaşmak

Vur abalıya

Bütün suçu bir zavallıya yıkma ifadesi