Make your own free website on Tripod.com

FRONT  PAGE

 

 

FİLE  MENÜSÜ

NEW:Yeni  bir  front  page  sayfasını  açmanızı  sağlar.  Buradaki  page  seçeneği  dosyalarınızı,  web  seçeneği  web  klasörü  oluşturur.  Ama  bu  o kadar  önemli  değil.  Kısayol  tuşu CTRL+N

 

Open:  Kaydedilmiş  bir  web  sayfasını  açmasını  sağlar.  Kısayol  tuşu  CTRL+O

 

Close:  açık  olan  sayfayı  kapatır.  Kısayol  tuşu  CTRL+O

 

Open  Web:  web  klasörlerini  açmamızı  sağlar.

 

Close  Web:  Web  klasörünü  kapatır.

 

Save:  Dosyayı  kaydeder.Kısayol  tuşu CTRL+S

 

Save  as:  Dosyayı  farklı  kaydetmemizi  sağlar.

 

Publish  Web:  Oluşturduğumuz  sayfayı  internetteki  alanımıza  gönderir.

 

İmport:  Sayfaya  başka  sayfalardan  resim  animasyon  vb.  indirmemizi  sağlar.

 

Preview in browser: Oluşturduğumuz  sayfayı  bilgisayarımızda  kurulu  olan  browserda  görüntülememizi  sağlar.  

 

Page  setup:  Sayfayı print  etmek  istediğimiz  son  ayarları  yapar.

 

Print  Preview:  Sayfayı  printten  çıkartmadan  önce  önizleme  şeklinde  görmemizi  sağlar.

 

Print: Sayfayı  printırdan  çıkartmamızı  sağlar.  Kısayol  tuşu CTRL+P

 

Send:  Elektronik  posta  göndermemizi  sağlar.

 

Properties: Sayfa  ayarlarının  yapıldığı  iletişim  penceresini  açar.

 

Recent  Files:  En  son  açılan  belgeler  burada  bulunur  ve  kısa  yoldan  açmamızı  sağlar.

 

Recent  Webs:  En  son  açılan  web  klasörlerini  barındırır.

 

Exit:  Front  page  programından  tamamen  çıkmaya  yarar.