Make your own free website on Tripod.com
Güzel  sözler...Güzel  sözler...Güzel  sözler...Güzel  sözler...Güzel  sözler...Güzel  sözler...Güzel  sözler...

Akıl gibi mal,İyi huy gibi dost,Sabır gibi zenginlik,İlim gibi servet yoktur.

Asıl azmaz,bal kokmaz.Kokarsa yağ kokar ;aslı bunun ayrandır.

Yürüyen bir dangalak ,oturan on entelektüelden daha iyidir.

Küçük bir iyi hareket büyük bir iyi niyetten yeğdir.

Nokta kadar menfaat görüp virgül kadar eğilme.

İnsanın eline ömründe iki fırsat geçer ;
Birinde gençtir aklı kesmez diğerinde ihtiyardır gücü yetmez.

Dünyada her şey nazar alır sadece akıllar nazar almaz çünkü herkes kendi aklını beğenir.

Hilekarlık ahmaklık  gurur eşşekl,ktir.