Make your own free website on Tripod.com

Resmi kurumlar

http://www.cankaya.gov.tr/ cumhurbaşkanlığı
http://www.tcmb.gov.tr/ Merkez bankası
http://www.tbmm.gov.tr/ Meclis
http://www.mkutup.gov.tr/ milli kütüphane
http://www.adli-sicil.gov.tr/ Adli sicil
http://www.deprem.gov.tr/ Afet işleri genel müd.
http://www.bagkur.gov.tr/ bağkur genel müd.
http://www.byegm.gov.tr/ Başbakanlık basım yayım ve enformasyon genel müd.
http://www.botas.gov.tr/
http://www.nukleer.gov.tr/ Çekmece nukleer araştırma
http://www.darphane.gov.tr/ Darphane
http://www.die.gov.tr/ Devlet istadistik
http://www.dpt.gov.tr/ Devlet planlama teşkilatı
http://www.foreigntrade.gov.tr/ Dış ticaret müsteşarlığı
http://www.eie.gov.tr/ elektrik etüt idaresi
http://www.emekli.gov.tr/ emekli sandığı
http://www.egm.gov.tr/ emniyet genel müdürlüğü
http://www.etiholding.gov.tr./ eti holding
http://www.gumruk.gov.tr/ gümrük müsteşarlığı
http://www.treasury.gov.tr/ hazine müsteşarlığı
http://www.ilksan.gov.tr/
http://www.ubak.gov.tr/kurul/ İnternet üst kurulu
http://www.millipiyango.gov.tr/
http://www.nvi.gov.tr/ nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü
http://www.ogm.gov.tr/ Orman genel müd.
http://www.rekabet.gov.tr/ Rekabet kuurlu
http://www.didb.saglik.gov.tr/ sağlık bakanlığı dış ilişkiler  daire başk.
http://www.ssm.gov.tr/ Savunma sanayii müsteşarlığı
http://www.ssgm.gov.tr/ sivil savunma genel müd.
http://www.spk.gov.tr/ Sermaye Piyasası genel kurulu
http://www.turban.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/ Türk dil kurumu
http://www.tdk.gov.tr/sunus.html İmla kılavuzu
http://www.anitkabir.gov.tr/
http://www.trt.net.tr/
http://www.tsr.gov.tr/ Türkiye'nin sesi radyosu
http://www.rega.com.tr/ Resmi gazete
http://www.devtiyatro.gov.tr/ Devlet tiyatroları
http://www.ttk.gov.tr/ Türk tarih kurumu
http://www.akdtyk.gov.tr/ Atatürk yüksek dil ve tarih kurumu
http://www.istdt.gov.tr/ İstanbul devlet tiyatroları
http://www.izdob.gov.tr/ İzmir devlet tiyatroları
http://www.izdso.gov.tr/ İzmir devlet senfoni orkestrası
http://www.msb.gov.tr/
http://www.tsk.mil.tr/
http://www.tsk.mil.tr/D1S.HTM
http://www.tsk.mil.tr/GNKUR.HTM
http://www.tsk.mil.tr/H1S.HTM
http://www.tsk.mil.tr/J1S.HTM
http://www.tsk.mil.tr/K1S.HTM
http://www.tsk.mil.tr/S1S.HTM
http://www.harpak.tsk.mil.tr/
http://www.asal.msb.gov.tr/
http://www.kho.edu.tr/
http://www.hho.edu.tr/
http://www.dho.edu.tr/
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf
http://www.telekom.gov.tr
http://abone.ttnet.net.tr/ 
http://e-kimlik.bilten.metu.edu.tr/
http://kimlik.oper.metu.edu.tr/
http://www.mernis.com/
http://sifre.oper.metu.edu.tr/
http://vedop.mb-ggm.gov.tr/
http://www.osym.gov.tr/
http://abone.ttnet.net.tr/ 
http://www.mit.gov.tr/
http://www.ibb.gov.tr/ (İstanbul büyük şehir beeldiyedi)
http://www.iett.gov.tr/
http://www.izmirbb.gov.tr/ (İzmir büyükşehir beeldiyesi)
http://www.ankara-bel.gov.tr/
http://www.aski.gov.tr/
http://www.ank.gap.gov.tr/ Gap ankara
http://www.mta.gov.tr/ Maden teknik arama
http://www.imkb.gov.tr/ borsa
http://www.halk.gov.tr/ Halk bankası
http://www.dhmi.gov.tr/ devlet hava meydanları
http://www.tpao.gov.tr/
http://www.tedas.gov.tr/
http://www.teas.gov.tr/
http://www.tekel.gov.tr/
http://www.tika.gov.tr/
http://www.etiholding.gov.tr/
http://www.toki.gov.tr/ Toplu konut idaresi
http://www.tarimkredi.gov.tr/
http://ankara.botas.gov.tr/
http://www.anadoluajansi.gov.tr/
http://www.immib.org.tr/
http://www.tse.gov.tr/
http://www.darphane.gov.tr/
http://www.turban.gov.tr/
http://www.bdh.gov.tr/ İstanbul Bakırköy Devlet hast.
http://www.ist-def.gov.tr/ İstanbul defterdarlık
http://www.diyanet.gov.tr/ diyanet işleri başkanlığı
http://www.dsi.gov.tr/ Devlet su işleri
http://www.kgm.gov.tr/ Karayoları genel müd.
http://www.tcdd.gov.tr/ D.demir yolları genel müd.
http://www.kyk.gov.tr/ Kredi ve yurtlar
http://www.khgm.gov.tr/ köy hizmetleri genel müd.
http://www.tgm.gov.tr/ telsiz genel müd.
http://www.tdci.gov.tr/ Demis çelik işletmeleri gen.müd.
http://www.turkseker.gov.tr/ şeker işletmeleri genel müd.
http://www.tugsas.gov.tr/ gübre fabrialaarı genel müd.
http://www.shcek.gov.tr/ Sağlık hizm.ve çocxuk esirgeem kurumu
http://www.tb-yayin.gov.tr/ köy işleri bak.yay.dairesi
http://www.meteor.gov.tr/ hava raporı