Make your own free website on Tripod.com

1. SINIF

ÜNİTE PLÂNI

 

ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR - TATİLE GİRERKEN

 SAYI : 7                                                                   ÜNİTE NO : 9 - 10


Hayat Bilgisi

Belirli Gün ve Haftalar

Türkçe

Matematik

Resim - İş

Müzik

Beden Eğitimi

Bireysel ve Toplu Etkinlikler

Yararlanılacak Kaynaklar


HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTE 9: ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR

ÜNİTE 10: TATİLE GİRERKEN

HEDEFLER ve DAVRANIŞLAR

Hedef 1: Çevremizdeki canlıları tanıyabilme

Davranışlar

1. Çevresinde gördüğü canlı varlıkların neler olduğunu söyleme / yazma

2. Sınıfa getirilen veya, resmi gösterilen canlı varlıklar arasından hangisinin hayvan olduğunu söyleme / yazma

3. Sınıfa getirilen veya resmi gösterilen canlı varlıklar arasından hangisinin bitki olduğunu söyleme / yazma

4. İnsanların çevredeki canlılardan yararlandığını söyleme

5. Çevresindeki bazı canlılardan gelebilecek zararları söyleme / yazma

 

Hedef 2: Canlıların çeşitliliği bilgisi

Davranışlar

1. Çevresinde gördüğü hayvanları söyleme / yazma

2. Levha, slâyt, kitap vb. araçlardan gösterilen hayvanların adlarını söyleme / yazma

3. Adı söylenen hayvanı, verilenler arasından seçip işaretleme

4. Çevresinde gördüğü bitkilerin adını söyleme / yazma

5. Adı söylenen bitkiyi, verilenler arasından seçip işaretleme

 

Hedef 3: Canlıların özelliklerini tanıyabilme

Davranışlar

1. Çevresindeki hayvanların nasıl hareket ettiklerini söyleme / yazma

2. Sınıfa getirilen veya resmi gösterilen yavrunun, hangi hayvanın yavrusu olduğunu seçip işaretleme

3. Adı söylenen hayvanın, dış görünüş özelliğini söyleme / yazma

4. Dinlediği bir sesin, hangi hayvana ait olduğunu söyleme / yazma 

5. Sınıfa getirilen veya resmi gösterilen yuvanın, hangi hayvana ait olduğunu söyleme / yazma

6. Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için nelere ihtiyaçları olduğunu söyleme / yazma

7. Bitkilerin büyümesi için nelere ihtiyaç olduğunu söyleme / yazma

8. Bitkilerin kök, gövde ve yapraklarını gösterme

9. Bitkilerin, suyu hangi kısmıyla aldığını söyleme / yazma

10. Çevresindeki bitkilerin benzerlik ve farklılıklarını söyleme / yazma

 

Hedef 4: Çevredeki canlıları korumaya istekli oluş

Davranışlar

1. Çevresindeki hayvanlara zarar verici davranışlarda bulunmama

2. Çevresindeki bitkilere zarar verici davranışlarda bulunmama

3. Çevresindeki hayvanlara zarar veren arkadaşlarını kibar bir şekilde uyarma

4. Çevresindeki bitkilere zarar veren arkadaşlarını kibar bir şekilde uyarma

 

Hedef 5: Tatilde yapılacak işler bilgisi

Davranışlar

1. Dinlenmenin bir ihtiyaç olduğunu söyleme

2. Tatilde dinleneceğini, eğleneceğini söyleme / yazma

3. Tatilde yapacağı işleri sıralama

4. Tatilde masal / öykü kitapları okumanın yararlı olacağını söyleme

5. Ailesine nasıl yardımcı olabileceğini söyleme / yazma

 

Hedef 6: Sınıfta yıl içinde yapılan çalışmaları sergilemeye istekli oluş

Davranışlar

1. Sergilenecek el, işlerini, resimleri vb. seçme

2. Serginin düzenlenmesinde görev alma

3. Sergi için düzenlenen etkinliklere katılma

4. Sergiyi ailelerine duyurma

 

KONULAR

ÜNİTE 9: ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR

1. Canlıları Tanıyalım

2. Canlıların Çeşitliliği

3. Canlıların Özellikleri

4. Canlıları Koruyalım

 

ÜNİTE 10: TATİLE GİRERKEN

1. Tatilimizi Nasıl Geçirelim?

2. Yıl boyunca Yaptığımız ÇalışmalarSayfa başına gitmek için tıklayın...


BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

2. Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının ikinci pazartesi günü başlayan hafta)Sayfa başına gitmek için tıklayın...


TÜRKÇE

I. ANLAMA

AMAÇLAR

1. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay film vb. izleme beceri ve alışkanlığını kazandırmak.

2. Sesli ve sessiz okumanın gerektirdiği iyi alışkanlıklar kazandırmak.

3. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlama ve yorumlama becerisi kazandırmak.

4. Düzeylerine uygun kelime dağarcığını zenginleştirmek.

5. Sınıf, okul kitaplarından, canlı kaynaklardan yararlanma istek, beceri ve alışkanlığı kazandırmak.

 

DAVRANIŞLAR

Dinleme ve İzleme tekniği bakımından:

3. Öğretmeninin konuşmasını dinleme, izlemek;

4. Annesinin, babasının, öğretmeninin ya da bir arkadaşının başkasıyla yaptığı konuşmaya dinleyip özleyebilmek;

5. Sınıfta, kümede konuşmacıları, sözlerini kesmeden dinleyebilmek;

6. 3 - 5 dakikalık bir masalı dinleyebilmek;

7. Okunan düzeye uygun bir yazıyı dinleme - izleme;

8. 3 - 5 dakikalık bir filmi izlemek.

Okuma tekniği bakımından:

1. Parmakla ya da kalemle izlemeden, vücut ve baş sallamadan okumak;

2. Kitabı aşağı ve vücudun duruşuna göre sol elle uygun bir durumda tutabilmek ve sağ elle kitabın sayfalarını kolayca çevirebilmek;

3. Kitapla göz arasındaki uzaklığı, göz sağlığına uygun olarak ayarlayabilmek;

4. Kitaplarını temiz tutmak, yırmamak, büküp katlamamak yazı ile işaretlerle kirletmeden kullanabilmek;

5. Düzeylerine uygun okuma parçalarını doğal bir sesle ve doğru okuyabilmek;

6. Sözcükleri doğru söylemek.

Anlama tekniği bakımından:

1. Resimleri metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek;

2. Dinlediği görüp izlediği ya da okuduğu, düzeyine uygun masaldaki öykü vb.deki kahramanların kimler olduğunu belirtebilmek.

 

II. ANLATIM

AMAÇLAR

1. Kendinin, öğretmeninin, aile bireylerinin adlarını, ev ve okul adresini söyleyebilme;

2. Düzeye, uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme;

3. Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü izlenen bir olayı düzeye uygun bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilme;

4. Sınıfta ya da bir topluluk önünde, işitilebilecek anlaşılabilecek gibi güçlük çekmeden, kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme;

5. Bu yaş grubunun kullanmaları gereken yazım kurallarını uygulanabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme;

6. Birlikte çalışabilme, iş birliği yapabilme ve yardımlaşma beceri ve alışkanlıklarını kazandırmak.

 

DAVRANIŞLAR

Sözlü olarak:

1. Kendi adını, soyadını, okulunu, sınıfını, numarasını söylemek;

2. Öğretmenin aile bireylerinin adlarını, soy adlarını söylemek;

3. Evinin adresini söylemek;

4. 4-5 kelimelik basit bir soruya cevap verebilmek;

5. Kısa bir öyküyü anlatabilmek;

7. Düzeye uygun bir resim üzerinde konuşabilmek;

8. Sınıfta işitilebilecek, anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek.

Yazılı olarak:

1. Kendi adını, soyadını, okulunu, sınıfını, numarasını yazabilmek;

2. Öğretmenin aile bireylerinin adlarını, soy adlarını yazabilmek;

3. Görülen ya da yaşanan bir olayı 3-5 cümle ile sınıfça yazabilmek;

4. Bir resimde görülenleri 3-5 cümle ile sınıfça yazabilmek;

5. Bu sınıfın kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilmek ve noktalama işaretlerini kullanabilmek.

 

III. DİLBİLGİSİ

AMAÇLAR

1. Kullandığı kelimeleri düzgün söyleyebilme, doğru yazabilme, hece ve sesleri ayırt edebilme;

2. Kelime dağarcığını düzeye uygun olarak zenginleştirebilme;

3. Bu sınıfın kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilme ve noktalama işaretini kullanabilme;

4. Varlıkların tekil ve çoğul olduklarını kavrayarak adları yerine göre tekil ve çoğul biçimlerinde kullanabilme;

5. Tür adlarını, özel adları, tanıyabilme, bunları adın durumlarına göre tekil ve çoğul biçimlerini kullanabilme;

6. Varlıkların özelliklerini, niteliklerini, sayılarını, yaptıkları işleri, eylemleri bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilme beceri ve alışkanlıkları kazandırmak.

 

DAVRANIŞLAR

1. Kullandığı kelimeleri düzgün söylemek;

2. Kelime dağarcığını zenginleştirme, insan, hayvan, çiçek, meyve adlarını, yakın akrabalık terimlerini öğrenmek;

3. Özel adların ilk harfini büyük harfle yazabilmek; sırası geldikçe ekleri kesme işaret ile ayırabilmek;

4. Cümlelerin ilk harfini büyük harfle yazabilmek;

5. Cümlelerin sonuna nokta ya da soru işareti koyabilmek;

6. Varlıkların tekil çoğul olduğunu anlama, adları yerlerine göre tekil ve çoğul olarak kullanmak;

7. Varlıkların özelliklerini, niteliklerini, sayılarını bildiren kelimeleri kullanmak;

8. Varlıkların yaptıkları iş ve eylemleri bildiren kelimeleri bulmak;

9. Ses ve heceleri çıkarabilmek.

 

VI. YAZI

Amaç 9: Harfleri oluşturan temel çizgileri çizebilme

Davranışlar

1. Havada, kol ve el hareketleri ile yukarıdan aşağıya dikey çizgiler çizme.

2. Havada, kol ve el hareketleriyle soldan sağa yatay çizgiler çizme.

3. Havada, kol ve el hareketleri ile yukarıdan aşağıya sağa eğik çizgiler çizme.

 

Amaç 10: Güzel yazı yazmaya istekli oluş

Davranışlar

1. Yazı araç-gereçlerini zamanında hazırlama.

2. Uygun oturuş vaziyetini alma.

 

Amaç 11: Verilen cümleyi istenilen biçimde yazabilme

Davranışlar

11. Güzel ve doğru yapılanlara bakıp kendi yanlışını bulma.

12. Güzel ve doğru yapılanlara bakarak kendi yanlışını düzeltme.

 

KONULAR

5. Güzel Yazı Yazma Çalışmaları

6. Rakamlar

 

ATATÜRKÇÜLÜK

1. Doğum tarihi ve yeri

2. Anne ve babası (ailesi)

3. Okuduğu okullar

4. Yaptığı hizmetler

5. Atatürk’ün son günleri

6. Atatürk’le ilgili anılarSayfa başına gitmek için tıklayın...


MATEMATİK

ÜNİTE I : VARLIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1: Varlıklar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme

Davranışlar

1. Bir varlığın benzerini, diğer iki varlık arasından gösterip işaretleme

2. İkisi birbirine benzer üç varlıktan birbirine benzeyenleri gösterip işaretleme

3. İkisi birbirine benzer üç varlıktan farklı olanı gösterip işaretleme

 

Hedef 2: Varlıkları büyüklük ve küçüklük bakımından ayırt edebilme

Davranışlar

1. İki varlıktan, büyük olanı gösterip işaretleme

2. İki varlıktan, küçük olanı gösterip işaretleme

3. Üç varlıktan, en büyük olanı gösterip işaretleme

4. Üç varlıktan, en küçük olanı gösterip işaretleme

5. Üç varlığı, büyükten küçüğe doğru sıraya koyma

6. Üç varlığı, küçükten büyüğe doğru sıraya koyma

 

Hedef 3: Varlıkları uzunluk ve kısalık bakımından ayırt edebilme

Davranışlar

1. İki varlıktan, uzun olanı gösterip işaretleme

2. İki varlıktan, kısa olanı gösterip işaretleme

3. Üç varlıktan, en uzun olanı gösterip işaretleme

4. Üç varlıktan, en kısa olanı gösterip işaretleme

5. Üç varlığı, uzundan kısaya doğru sıraya koyma

6. Üç varlığı, kısadan uzuna doğru sıraya koyma

 

Hedef 4: Varlıkları azlık ve çokluk bakımından ayırt edebilme

Davranışlar

1. Aynı cins iki varlık grubundan, çok olanı gösterip işaretleme

2. Aynı cins iki varlık grubundan, az olanı gösterip işaretleme

3. Aynı cins üç varlık grubundan, en çok olanı gösterip işaretleme

4. Aynı cins üç varlık grubundan, en az olanı gösterip işaretleme

5. Aynı cins üç varlık grubunu, azdan çoğa doğru sıraya koma

6. Aynı cins üç varlık grubunu, çoktan aza doğru sıraya koyma

 

Hedef 5: Varlıkları yüksekte ve alçakta olmaları bakımından ayırt edebilme

Davranışlar

1. İki varlıktan, yüksekte bulunanı gösterip işaretleme

2. İki varlıktan, alçakta bulunanı gösterip işaretleme

3. Üç varlıktan, en yüksekte bulunanı gösterip işaretleme

4. Üç varlıktan, en alçakta bulunanı gösterip işaretleme

5. Yükseklik sırasına konulmuş üç varlığın isimlerini, alçaktan yükseğe veya yüksekten alçağa doğru söyleme

 

Hedef 6: Varlıkları uzakta ve yakında olmaları bakımından ayırt edebilme

Davranışlar

1. İki varlıktan, uzakta olanı gösterip işaretleme

2. İki varlıktan, yakında olanı gösterip işaretleme

3. Üç varlıktan, en uzakta olanı gösterip işaretleme

4. Üç varlıktan, en yakında olanı gösterip işaretleme

5. Uzaklık sırasına konulmuş üç varlığın isimlerini, uzaktan yakına veya yakından uzağa doğru söyleme

 

ÜNİTE II: RİTMİK SAYMALAR

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1: 20 ye kadar; birer, beşer ritmik sayabilme

Davranışlar

1. 1 den başlayıp 10 a kadar birer ritmik sayma

2. Verilen bir sayıdan başlayıp 10 a kadar birer ritmik sayma

3. 1 den 20 ye kadar birer ritmik sayma

4. Verilen bir sayıdan başlayıp 20 ye kadar birer ritmik sayma

5. 5 den başlayıp 20 ye kadar beşer ritmik sayma

6. 5 in katı olan bir doğal sayıdan başlayıp 20 ye kadar beşer ritmik sayma

 

Hedef 2: 50 ye kadar; birer, onar, beşer ritmik sayabilme

Davranışlar

1. 1 den başlayıp 50 ye kadar birer ritmik sayma

2. Verilen bir sayıdan başlayıp 50 ye kadar birer ritmik sayma

3. 10 dan başlayıp 50 ye kadar onar ritmik sayma

4. 10 un katı olan bir sayıdan başlayıp 50 ye kadar onar ritmik sayma

5. 5 den başlayıp 50 ye kadar beşer ritmik sayma

6. 5 in katı olan bir doğal sayıdan başlayıp 50 ye kadar beşer ritmik sayma

 

Hedef 3: 100 e kadar; birer, onar, beşer ritmik sayabilme

Davranışlar

1. 1 den başlayıp 100 e kadar birer ritmik sayma

2. Verilen bir sayıdan başlayıp 100 e kadar birer ritmik sayma

3. 10 dan başlayıp 100 e kadar onar ritmik sayma

4. 10 un katı olan bir sayıdan başlayıp 100 e kadar onar ritmik sayma

5. Verilen bir sayıdan başlayıp 100 e kadar onar ritmik sayma

6. 5 ten başlayıp 100 e kadar beşer ritmik sayma

7. 5 in katı olan bir sayıdan başlayıp 100 e kadar beşer ritmik sayma

 

Hedef 4: 20 ye kadar ikişer ritmik sayabilme

Davranışlar

1. 2 den başlayıp 10 a kadar ikişer ritmik sayma

2. 2 den başlayıp 20 ye kadar ikişer ritmik sayma

3. Verilen bir sayıdan başlayıp 10 a kadar ikişer ritmik sayma

4. Verilen bir sayıdan başlayıp 20 ye kadar ikişer ritmik sayma

 

Hedef 5: 30 dan geriye doğru birer ritmik sayabilme

Davranışlar

1. 10 dan geriye doğru birer ritmik sayma

2. 20 den geriye doğru birer ritmik sayma

3. 30 dan geriye doğru birer ritmik sayma

4. 20 ile 30 arasındaki bir sayıdan başlayıp geriye doğru birer ritmik sayma

 

Hedef 6: 20 den geriye doğru ikişer ritmik sayabilme

Davranışlar

1. 10 dan geriye doğru ikişer ritmik sayma

2. 1 ile 10 arasında verilen bir sayıdan başlayıp geriye doğru ikişer ritmik sayma

3. 20 den geriye doğru ikişer ritmik sayma

4. 10 ile 20 arasında verilen bir sayıdan başlayıp geriye doğru ikişer ritmik sayma

 

ÜNİTE III: KÜMELER

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1: Küme bilgisi

Davranışlar

1. Sınıftaki veya yakın çevredeki canlı ve cansız varlıklar arasından bir topluluk söyleme

2. Bir topluluğu oluşturan varlıkların adlarını söyleme

3. Varlıkların oluşturduğu topluluğun küme olduğunu söyleme

4. Bir kümeyi oluşturan varlıkların her birinin eleman olduğunu söyleme

5. Bir kümenin eleman sayısını söyleme

6. Elemanı olmayan kümenin boş küme olduğunu söyleme

 

Hedef 2: Kümeyi kavrayabilme

Davranışlar

1. Verilen belirli varlıklar topluluğundan bir küme söyleme

2. Elemanları verilen bir kümeyi şemayla gösterme

3. Kümeye örnek verme

4. Boş kümeyi şemayla gösterme

 

Hedef 3: Kümeler arasındaki ilişkileri kavrayabilme

Davranışlar

1. Eleman sayıları aynı olan farklı iki kümenin elemanlarını bire bir eşleme

2. Verilen kümeler arasından, eleman sayıları aynı olan iki farklı kümeyi gösterip işaretleme

3. Eleman sayıları farklı iki kümenin elemanlarını bire bir eşleme

4. Elemanları aynı olan iki kümenin elemanlarını bire bir eşleme

5. Verilen kümeler arasından, elemanları aynı olan iki kümeyi gösterip işaretleme

6. Eleman sayıları farklı iki kümeden, eleman sayısı fazla olanı seçip işaretleme

 

ÜNİTE IV: DOĞAL SAYILAR

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1: Rakamları kuralına uygun olarak yazabilme

Davranışlar

1. Örneği verilen rakamların yazılışında, başlama ve bitiş yerlerini gösterme

2. Rakamları şekline ve yazılış yönlerine uygun olarak parmak ve kol hareketleriyle havada yazma

3. Rakamları sıra üzerinde parmakla yazma

4. Rakamları, çöp, fasulye ve benzeri araçlarla yazma

5. Rakamları kuralına uygun bir şekilde, deftere rakamla yazma

6. rakamları yazıyla yazma

 

Hedef 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 doğal sayılarını kavrayabilme

Davranışlar

1. Eleman sayıları aynı olan iki kümenin elemanlarını bire bir eşleyerek eleman sayılarının aynı olduğunu söyleme

2. Eleman sayıları aynı olan iki kümenin eleman sayılarını yazı ve rakamla yazma

3. Verilen kümeye bir elemen katarak yeni bir küme elde etme

4. Eleman sayıları farklı iki kümenin elemanlarını bire bir eşleyerek eleman sayılarının farklı olduğunu söyleme

5. Eleman sayıları farklı olan iki kümenin eleman sayılarını yazı ve rakamla yazma

6. Eleman sayıları farklı olan kümelerden, belirtilen eleman sayısına sahip kümeyi seçip işaretleme

7. Eleman sayıları farklı olan iki kümeden, eleman sayısı fazla olan kümenin eleman sayısının diğer kümenin eleman sayısından kaç fazla olduğunu söyleme

8. Verilen sayıda elemanı bulunan bir küme şemasını yapma

 

Hedef 3: 0 (sıfır) doğal sayısını kavrayabilme

Davranışlar

1. Verilen kümeler arasından elemanı olmayan kümeyi seçme

2. Boş kümenin eleman sayısının 0 (sıfır) olduğunu söyleme

3. Boş kümenin eleman sayısını yazı ve rakamla yazma

4. Günlük hayattan boş kümeye örnekler söyleme

5. Eleman sayısı 0 (sıfır) olan kümeye elemanlar katarak boş olmayan kümeler elde etme

 

Hedef 4: 20 ye kadar olan doğal sayıları kavrayabilme

Davranışlar

1. Dokuz elemanlı bir kümeye, bir eleman katarak bir onluk elde etme

2. On elemanlı bir kümenin eleman sayısını rakamla ve yazıyla yazma

3. On elemanlı bir kümenin eleman sayısının bir “onluk” olduğunu söyleyip yazma

4. Onluğu oluşturan elemanlardan her birinin bir “birlik” olduğunu söyleyip yazma

5. Bir onluk ve en çok dokuz birlikten oluşan bir kümeyi, onluk ve birliklerine ayırıp yazma

6. Yirmi elemanlı bir kümenin elemanlarını, onluk ve birliklerine ayırarak gösterme

 

Hedef 5: Sayı doğrusunu kavrayabilme

Davranışlar

1. Sayı doğrusu üzerinde verilen doğal sayıları okuma

2. Sayı doğrusu üzerinde boş bırakılan yerlere uygun doğal sayıları yazma

3. Bir sayı doğrusu yaparak, belirtilen sayıları bu doğru üzerine uygun şekilde yerleştirme

 

ÜNİTE V: KESİRLER

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1: Bir bütünün yarısını kavrayabilme

Davranışlar

1. Bir varlığın kendisinin “bütün” olduğunu söyleme

2. İki eş parçaya bölünen bir varlığın, her parçasının “yarım” olduğunu söyleme

3. Çeşitli varlık veya varlık gruplarının yarısını gösterme

4. İki yarımı verilen bir varlığın bütününü elde etme

 

ÜNİTE VI: TOPLAMA İŞLEMİ

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1: Toplamları 20 ye kadar olan doğal sayılarda toplama işlemini kavrayabilme

Davranışlar

1. “Daha, ile, ve, toplam, artı” kelimelerinin toplama işlemi ile ilgili olduğunu söyleme

2. İki doğal sayının toplama işlemini “daha, ile, ve, toplam, artı” kelimelerini kullanarak yazma

3. Verilen bir basamaklı iki doğal sayıdan oluşan bir toplama işlemini (+) artı işaretini kullanarak yazma

4. Bir basamaklı iki doğal sayının toplama işlemini yan yana yazarak gösterme

5. Bir basamaklı iki doğal sayının toplama işlemini alt alta yazarak gösterme

6. Bir toplama işleminde, toplananları ve toplamı gösterip yazma

7. Bir toplama işleminde, toplananlar yer değiştirilerek yazıldığında toplamın değişmeyeceğini söyleme

8. İki doğal sayının toplamını sayı doğrusunda gösterme

 

Hedef 2: Toplamları 20 ye kadar olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme

Davranışlar

1. İki toplananı olan bir toplama işleminde, toplamı bulup yazma

2. Üç toplananı olan bir toplama işleminde, toplamı bulup yazma

3. Toplamı ve bir toplananı verilen toplama işleminde, verilmeyen toplananı bulup yazma

4. Sayı doğrusunda, iki toplananı ve toplamı verilmiş olan bir toplama işlemini yazma

5. Sayı doğrusunda, iki toplananı verilen bir toplama işleminin toplamını bulup yazma

6. Sayı doğrusunda, toplamı ve toplananlardan biri verilen bir toplama işleminin verilmeyen toplananı bulup yazma

7. Sayı doğrusunda, bir basamaklı üç toplananı ve toplamı verilen bir toplama işlemini yazma.

8. Bir basamaklı üç toplananı verilen bir toplama işleminin sonucunu, sayı doğrusundan faydalanarak bulup yazma

 

Hedef 3: Toplamları 20 ye kadar olan doğal sayılarla zihinden toplama işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Bir basamaklı iki doğal sayıyı zihinden toplayıp sonucu söyleme

2. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı zihinden toplayıp sonucu söyleme 

 

Hedef 4: Toplamları 20 ye kadar olan doğal sayılarla toplama işlemini kullanarak problem çözebilme

Davranışlar

1. Bir basamaklı iki doğal sayının toplamasını gerektiren bir işlemle çözülebilecek problemde :

    a. Verilenleri söyleyip yazma

    b. İstenilenleri söyleyip yazma

    c. Probleme uygun şekli veya şemayı çizme

    ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemi nedenleriyle söyleme

    d. Problemi çözüp sonucu söyleme

    e. Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etme 

2. Bir basamaklı üç doğal sayının toplamasını gerektiren bir işlemle çözülebilecek problemde :

    a. Verilenleri söyleyip yazma

    b. İstenilenleri söyleyip yazma

    c. Probleme uygun şekli veya şemayı çizme

    ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemi nedenleriyle söyleme

    d. Problemi çözüp sonucu söyleme

    e. Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etme

3. İki basamaklı bir doğal sayının, bir basamaklı bir doğal sayıyla toplamasını gerektiren bir işlemle çözülebilecek problemde :

    a. Verilenleri söyleyip yazma

    b. İstenilenleri söyleyip yazma

    c. Probleme uygun şekli veya şemayı çizme

    ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemi nedenleriyle söyleme

    d. Problemi çözüp sonucu söyleme

    e. Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etme 

4. Toplamları 20 ye kadar olan doğal sayılar içinde verilen iki doğal sayıyı kullanarak, yalnız bir toplama işlemi ile çözülebilecek bir problem yazma

 

ÜNİTE VII: ÇIKARMA İŞLEMİ

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1: 20 ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemini kavrayabilme

Davranışlar

1. “Eksildi, çıktı, eksi, kaldı” kelimelerinin çıkarma işlemi ile ilgili olduğunu söyleme

2. İki doğal sayının çıkarma işlemini, “eksildi, çıktı, eksi, kaldı” kelimelerini kullanarak yazma

3. Bir basamaklı doğal sayılardan oluşan bir çıkarma işlemini (-) eksi işaretini kullanarak yazma

4. Bir basamaklı iki doğal sayının çıkarma işlemini yan yana yazarak gösterme

5. Bir basamaklı iki doğal sayının çıkarma işlemini alt alta yazarak gösterme

6. Bir çıkarma işleminde; eksilen, çıkan ve farkı gösterip yazma

7. Eksileni, çıkanı ve farkı verilen bir çıkarma işlemini sayı doğrusunda gösterme

 

Hedef 2: 20 ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Bir basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazma

2. İki basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazma

3. Eksileni ve farkı verilen bir çıkarma işleminde, çıkanı bulup yazma

4. Sayı doğrusunda; eksileni, çıkanı ve farkı verilmiş olan bir çıkarma işlemini yazma

5. Sayı doğrusunda, eksileni ve çıkanı verilen bir çıkarma işleminde farkı bulup yazma

6. Sayı doğrusunda, eksileni ve farkı verilen bir çıkarma işleminde çıkanı bulup yazma

 

Hedef 3: 20 ye kadar olan doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Bir basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

2. İki basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp söyleme

 

Hedef 4: 20 ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemini kullanarak problem çözebilme

Davranışlar

1. Bir basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayının çıkarılmasını gerektiren bir işlemle çözülebilecek bir problemde:

    a. Verilenleri söyleyip yazma

    b. İstenilenleri söyleyip yazma

    c. Probleme uygun şekli veya şemayı çizme

    ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemi nedenleriyle söyleme

    d. Problemi çözüp sonucunu söyleme

    e. Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etme

2. İki basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı doğal sayının çıkarmasını gerektiren bir işlemle çözülebilecek problemde:

    a. Verilenleri söyleyip yazma

    b. İstenilenleri söyleyip yazma

    c. Probleme uygun şekil veya şemayı çizme

    ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemi nedenleriyle söyleme 

    d. Problemi çözüp sonucu söyleme

    e. Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etme

3. 20 ye kadar olan doğal sayılar içinde verilen iki doğal sayıyı kullanarak, yalnız bir çıkarma işlemiyle çözülebilecek bir problem yazma

 

Hedef 5: 20 ye kadar olan doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

Davranışlar

1. İki toplananı ve toplamı verilen bir toplama işleminde, toplamın toplananların her biriyle ilişkisini söyleme

2. Eksileni, çıkanı ve farkı verilen bir çıkarma işleminde; eksilen, çıkan ve fark ilişkisini söyleme

3. Bir çıkarma işleminde, çıkan ile fark verildiğinde eksilenin nasıl bulunacağını söyleme

4. Toplamın ve toplananlardan birinin verildiği bir toplama işleminde, diğer toplananın nasıl bulunacağını söyleme

 

Hedef 6: 20 ye kadar olan doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini kullanarak problem çözebilme

Davranışlar

1. Bir basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren iki işlemle çözülebilecek bir problemde:

    a. Verilenleri söyleyip yazma

    b. İstenilenleri söyleyip yazma

    c. Probleme uygun şekil veya şemayı çizme

    ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemi nedenleriyle söyleme 

    d. Problemi çözüp sonucu söyleme

    e. Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etme

2. İki basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren iki işlemle çözülebilecek bir problemde:

    a. Verilenleri söyleyip yazma

    b. İstenilenleri söyleyip yazma

    c. Probleme uygun şekil veya şemayı çizme

    ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemi nedenleriyle söyleme 

    d. Problemi çözüp sonucu söyleme

    e. Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etme

3. İki toplama ve çıkarma işlemiyle çözülebilecek bir problemde:

    a. Verilenleri söyleyip yazma

    b. İstenilenleri söyleyip yazma

    c. Probleme uygun şekil veya şemayı çizme

    ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemi nedenleriyle söyleme 

    d. Problemi çözüp sonucu söyleme

    e. Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etme

 

ÜNİTE VIII: ÇARPMA İŞLEMİ

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1: Çarpımları 10 a kadar olan doğal sayılarla çarpma işlemini kavrayabilme

Davranışlar

1. “Tane, kere, çarpı” kelimelerinin çarpma işlemi ile ilgili olduğunu söyleme

2. İki doğal sayının çarpma işlemini “tane, kere, çarpı” kelimelerini kullanarak yazma

3. Verilen iki doğal sayının çarpma işlemini, (x) çarpı işaretini kullanarak yazma

4. İki doğal sayının çarpma işlemini yan yana yazarak gösterme

5. İki doğal sayının çarpma işlemini alt alta yazarak gösterme

6. Bir çarpma işleminde, çarpanları ve çarpımı gösterip söyleme

7. Bir çarpma işleminde, çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmediğini söyleme

8. Çarpanları ve çarpımı verilen bir çarpma işlemini sayı doğrusunda gösterme

9. Sayı doğrusunda, çarpanları ve çarpımı verilen bir çarpma işlemini yazma

 

Hedef 2: Çarpımları 10 a kadar olan doğal sayılarla çarpma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Çarpımları 10 a kadar olan iki doğal sayının çarpma işlemine ait şemayı yapma

2. İki doğal sayının çarpma işlemini yapıp sonucu söyleme

3. Çarpanları verilen bir çarpma işlemini, sayı doğrusundan faydalanarak yapma

 

Hedef 3: Çarpımları 100 e kadar olan doğal sayılarda 10 ile çarpma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. 1 den başlayıp 10 a kadar olan doğal sayıların onar katlama yaparak çarpımlarını söyleme

2. Verilen bir basamaklı bir doğal sayının 10 ile çarpımını yaparak sonucu söyleme

 

Hedef 4: Çarpımları 20 ye kadar olan doğal sayılarda, 5 ve 2 ile zihinden çarpma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. 5 in 20 ye kadar olan katlarını söyleme

2. 5 in; 1, 2, 3 ve 4 ile çarpımını zihinden yaparak sonuçlarını söyleme

3. 2 nin 20 ye kadar olan katlarını söyleme

4. 2 nin 10 a kadar olan doğal sayılarla çarpımlarını zihinden yaparak sonuçlarını söyleme

5. Verilen bir doğal sayının 5 ile çarpımını zihinden yaparak sonucu söyleme

6. Verilen bir doğal sayının 2 ile çarpımını zihinden yaparak sonucu söyleme

 

Hedef 5: Çarpımları 10 a kadar olan doğal sayılarla, çarpma işlemini kullanarak problem çözebilme

Davranışlar

1. Çarpımları 10 a kadar olacak şekilde iki doğal sayının çarpma işlemini gerektiren bir işlemle çözülebilecek bir problemde:

    a. Verilenleri söyleyip yazma

    b. İstenilenleri söyleyip yazma

    c. Probleme uygun şekli veya şemayı çizme

    ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemi nedenleriyle söyleme

    d. Problemi çözüp sonucu söyleme

    e. Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etme

2. Çarpımları 10 kadar olan doğal sayılar içinde, verilen iki doğal sayıyı kullanarak yalnız bir çarpma işlemi ile çözebilecek bir problem yazma

 

Hedef 6: Bir basamaklı doğal sayılarla bölme işlemi bilgisi

Davranışlar

1. Kalansız olarak gruplandırılabilecek şekilde verilen en çok 9 varlığın: ikişerli, üçerli veya dörderli gruplandırıldığında grup sayısını söyleme

2. Kalansız olarak gruplandırılabilecek şekilde verilen en çok 9 varlığın: ikişerli, üçerli veya dörderli gruplandırılmasını şekille gösterme

3. Kalansız olarak gruplandırılabilecek şekilde verilen en çok 9 varlığı; ritmik saymalardan yararlanarak ikişerli, üçerli veya dörderli gruplara ayırıp oluşan grup sayısını söyleme

4. Kalansız olarak gruplandırılabilecek şekilde verilen en çok 9 varlığı; zihinden ikişerli, üçerli veya dörderli gruplara ayırıp grup sayısını söyleme

 

ÜNİTE IX: ÖLÇÜLER

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1: Doğal uzunluk ölçülerinden; “parmak”, “karış”, “kulaç”, “ayak” ve “adım”ı kavrayabilme

Davranışlar

1. Doğal uzunluk ölçülerinin neler olduğunu söyleme

2. Doğal uzunluk ölçülerinden istenileni gösterme

3. Belirtilen bir uzunluğu, doğal uzunluk ölçülerinden uygun olanıyla ölçüp sonucu söyleme

4. Verilen sayıda doğal uzunluk ölçüsünde olan bir uzunluk gösterme

5. Belirtilen bir uzunluğu, çevredeki uygun eşyaların uzunluğunu kullanarak ölçüp sonucu söyleme

 

Hedef 2: Metre bilgisi

Davranışlar

1. Uzunluk ölçüsü biriminin metre olduğunu söyleme

2. Çeşitli ölçü araçları içinden metreyi seçip gösterme

3. Metreyle ölçülebilen uzunluklara örnekler söyleme

 

Hedef 3: Metreyle ilgili bilgileri uygulayabilme

Davranışlar

1. Bir metrelik uzunluk çizme

2. Sadece metre birimi kullanılarak ölçülebilecek bir uzunluğu ölçüp sonucu söyleme

3. Metre birimi belirtilen bir uzunluğu çizme

 

Hedef 4: Saat bilgisi

Davranışlar

1. Zamanı ölçen aracın saat olduğunu söyleme

2. Çeşitli araçları içinden saati seçip gösterme

3. Saatin akrep ve yelkovanını söyleme

 

Hedef 5: Saati okuyabilme

Davranışlar

1. Saat başlarını gösterme

2. Bir saat başına göre ayarlanan saatin kaçı gösterdiğini söyleme

3. Belirtilen bir saat başını gösteren saat resmi yapma

 

ÜNİTE X: GEOMETRİ

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1: Varlıkları, görünen şekil özeliklerine göre tanıyabilme

Davranışlar

1. Küreye benzeyen varlıkların isimlerini söyleme

2. Silindire benzeyen varlıkların isimlerini söyleme

3. Dikdörtgenler prizmasına benzeyen varlıkların isimlerini söyleme

4. Küpe benzeyen varlıkların isimlerini söyleme

 

Hedef 2: Küre, silindir, küp ve dikdörtgenler prizmasına benzeyen varlıkları ayırt edebilme

Davranışlar

1. Verilen dört varlıktan, küreye benzeyen varlığı seçip işaretleme

2. Verilen dört varlıktan, silindire benzeyen varlığı seçip işaretleme

3. Verilen dört varlıktan, küpe benzeyen varlığı seçip işaretleme

4. Verilen dört varlıktan, dikdörtgenler prizmasına benzeyen varlığı seçip işaretleme

 

KONULAR

I. Ünite: Varlıklar Arasındaki İlişkiler

1. Benzerlik ve Farklılık

2. Büyüklük ve Küçüklük

3. Uzunluk ve Kısalık

4. Azlık ve Çokluk

5. Yüksekte ve Alçakta

6. Uzakta ve Yakında

 

II. Ünite: Ritmik Saymalar

1. 20 ye Kadar; Birer, Beşer Ritmik Sayma

2. 50 ye Kadar; Birer, Onar, Beşer Ritmik Sayma

3. 100 e Kadar, Birer, Onar, Beşer Ritmik Sayma

4. 20 ye Kadar İkişer Ritmik Sayma

5. 30 dan Geriye Doğru Birer Ritmik Sayma

6. 20 den Geriye Doğru İkişer Ritmik Sayma

 

III. Ünite: Kümeler

1. Kümeler

2. Kümeler Arasındaki İlişkiler

 

IV. Ünite: Doğal Sayılar

1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Doğal Sayıları

2. 0 (sıfır) Doğal Sayısı

3. 10 dan 20 ye Kadar (10 ve 20 Dahil) Olan Doğal Sayılar

 

V. Ünite: Kesirler

1. Bütün

2. Yarım

3. Bir Çokluğun Yarısı

4. Yarımdan Bütün Elde Etme

 

VI. Ünite: Toplama İşlemi

1. Toplamları 5 e Kadar Olan Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

2. Toplamları 10 a Kadar Olan Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

3. Toplamları 20 ye Kadar Olan Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

4. Toplamları 20 ye Kadar Olan Doğal Sayılarla Zihinden Toplama İşlemi

5. Toplama İşlemi İle İlgili Problemler

 

VII. Ünite: Çıkarma İşlemi

1. 1 İle 5 Arasındaki Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

2. 1 İle 10 Arasındaki Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

3. 1 İle 20 Arasındaki Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

4. 1 İle 20 Arasındaki Doğal Sayılarla Zihinden Çıkarma İşlemi

5. Çıkarma İşlemi İle İlgili Problemler

6. Toplama ve Çıkarma İşlemleri Arasındaki İlişkiler

7. Toplama ve Çıkarma İşlemleri İle İlgili Problemler

 

VIII. Ünite: Çarpma İşlemi

1. Çarpımları 10 a Kadar Olan Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

2. Çarpımları 100 e Kadar Olan Doğal Sayılarda 10 ile Çarpma İşlemi

3. Çarpımları 20 ye Kadar Olan Doğal Sayılarda 5 ve 2 ile Zihinden Çarpma İşlemi

4. Çarpma İşlemi İle İlgili Problemler

5. Bir Basamaklı Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

 

IX. Ünite: Ölçüler

1. Doğal Uzunluk Ölçüleri

2. Uzunluk Ölçüsü Birimi “Metre”

3. Zaman Ölçüleri

    a. Saat

    b. Saat Başlarını Okuma

 

X. Ünite: Geometri

1. Küreye Benzeyen Varlıklar

2. Silindire Benzeyen Varlıklar

3. Küpe Benzeyen Varlıklar

4. Dikdörtgenler Prizmasına Benzeyen VarlıklarSayfa başına gitmek için tıklayın...


RESİM - İŞ

Amaç 28: Tasarımın ne olduğunun farkına varabilme.

Davranışlar

1. Yararlı ve kullanılabilir olan, çevremizde gördüğümüz nesnelerin, üretim için hazırlanan özgün örneklerinin tasarım olduğunu söyleme

2. Çevremizde gördüğümüz nesnelerin özgün tasarım örneklerinden çoğaltılmış iş ürünleri olduğu söyleme

3. İki ve üç boyutlu tasarım örneklerinin neler olduğunu söyleme

 

Amaç 29: Çevredeki tarihi eserleri, anıtları, müzeleri, sanat galerilerini sergi salonlarını, sanatçı ve tasarımcı atölyelerini tanıyabilme

Davranışlar

1. Yakın çevredeki müzelerin, sanat galerinin, sanatçı ve tasarımcı atölyelerinin, sanat çalışmalarının yapıldığı ve sergilendiği yerler olduğunun farkına varma

2. Çevremizdeki sanat eserlerinin ve kültür varlıklarının farkına varma

3. Sanat eserlerinin ne olduğunu kendi ifadesiyle söyleme

4. Çevresindeki sanat eserleri, orijinal tasarım örnekleri ile tarihi eserlerin kültürel varlıklar olduğunu söyleme

 

Amaç 30: Sanat eserlerine ilgi duyabilme

Davranışlar

1. Sanat eserlerinin farkına varma

2. Gördüğü sanat eserleri hakkında düşüncelerini söyleme

3. Görüp tanıdığı sanat eserlerini arkadaşlarına tavsiye etme

4. Sanat eserlerini görmek için istek duyma

5. Çeşitli kaynaklarda yer alan her türlü sanat eserlerinin röprodüksiyonlarını (tıpkı basım) biriktir-meye ilgi duyma

6. Tarihi eserlerin, müzelerin, anıtların, doğal ve kültürel varlıkların korunması için çaba gösterme

 

Amaç 31: Sınıf ve okul sergileriyle ilgili yarışmalara katılabilme

Davranışlar

1. Sınıf ve okul sergilerine katılmanın önemini söyleme 

2. Öğretim yılı süresince yapılan çalışmaları temiz ve düzenli tutma

3. Sınıf ve okulda sergilenen çalışmaların korunması gerektiğini söyleme

4. Sınıf ve okulda sergilenen çalışmaların korunması gerektiğini söyleme

5. Çeşitli kaynaklarda yer alan her türlü sanat eserlerinin röprodüksiyonlarını (tıpkı basım) biriktir-meye ilgi duyma

6. Sergi düzenlemeleri için grup çalışmalarında görev alma

7. Yarışmalara katılmak için istek duyabilme

 

KONULAR

1. Tasarım

2. Sanat Eserleri

3. Sergi ÇalışmalarıSayfa başına gitmek için tıklayın...


MÜZİK 

II. VIII. ÜNİTE : ÇEVREMİZ VE MÜZİK 

 

ATATÜRK’ÜMÜZ VE MÜZİK

AMAÇLAR 

1. Evindeki müzik ortamını fark edebilme

2. Okulundaki müzik ortamını fark edebilme

3. Sınıfındaki müzik etkinliklerine katılabilme

4. Evindeki veya sınıfındaki müzik yapma ve dinleme araçlarını dikkatlice kullanabilme

5. Sesini çevresini rahatsız etmeyecek şekilde kullanabilme

6. Çevresinde yaygın belli başlı sayışma ve tekerlemeleri doğru söyleyebilme

7. Evde belli bir müzik ortamı içinde olduğunun farkında olabilme

8. Evde veya okulda müzik yapma ve dinleme kurallarına dikkat edebilme

9. Sınıf içi ve dışı müzik etkinliklerine katılmaya istekli olabilme

 

Amaç 10: Atatürk’le ilgili belli başlı şarkıları tanıyabilme

Davranışlar

1. Atatürk’le ilgili belli başlı şarkıların adlarını söyleme 

2. Dinlediği şarkılardan Atatürk’le ilgili olanı söyleme

 

Amaç 11: Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları söyleyebilme

Davranışlar

1. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkı sözlerinin ritmini doğru vurma

2. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıların sözlerini doğru çıkarma

3. Atatürk’le ilgili şarkıları söylerken anlamına dikkat etme

4. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıların ezgilerini ritminde söyleme

5. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıların ezgilerini doğru çıkarma

 

Amaç 12: Sınıfındaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılabilme

Davranışlar

1. Sınıfındaki, Atatürk’le ilgili katılacağı müzik etkinliğini seçme

2. Sınıfındaki, görev aldığı Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerinin gerektirdiği çalışmaları yapma

 

KONULAR

7. ÜNİTE : ÇEVREMİZDE MÜZİK

1. Evimizde Müzik

2. Okulumuzda Müzik Ortamı

3. Evimizde, Okulumuzda Müzik Yaparken Dikkat Ettiğimiz Kurallar

 

8. ÜNİTE : ATATÜRK’ÜMÜZ VE MÜZİK

1. Atatürk’le İlgili Şarkılarımız

2. Niçin Atatürk Şarkılarını Söyleriz?

3. Atatürk’le İlgili Sınıftaki Müzik EtkinliklerimizSayfa başına gitmek için tıklayın...


BEDEN EĞİTİMİ

ÜNİTE IX: Denge Alıştırmaları

Amaç 22: Denge hareketlerinde kendine güven duygusu geliştirebilme

Davranışlar

1. Yüksek araçlara çıkma, üzerinde yürüme

2. Yüksek araçlar üzerinden atlayarak yere konama

 

ÜNİTE XI: Halk Oyunları ve Şarkılı Oyunlar

Amaç 25: Halk oyunları ve şarkılı oyunlar ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

Davranışlar

1. Basit hareketleri kapsayan şarkılı oyunlar oynama

2. Yana, 2 sayılı halay yürüyüşünü yapma

 

ÜNİTE V: Yuvarlanma ve Dayanmalı Aşmalar

Amaç 13: Yuvarlanma ve dayanmalı aşmalarda kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme

Davranışlar

1. Yumuşak zeminlerde, kendi ekseninde serbest olarak yuvarlanma

2. Yumuşak zeminlerde, omuz üzerinde çeşitli şekillerde yuvarlanma

3. Beşik hareketini yapma

4. Tespih böceği gibi toplama

 

ÜNİTE III: Atmalar

Amaç 10: Atlamalar ile ilgili kondisyonu geliştirebilme

Davranışlar

1. Bağdaş oturuşta, topu, çift elle atma, yere düşmeden tutma

2. Ayakta duruşta, bir elden diğerine, çömelirken aktarma

3. Küçük topları, bir elden diğerine çabuk olarak aktarma

4. Topu yukarıya atma, kendi ekseni etrafında dönerek tutma

 

KONULAR

1. Araçsız Taklidî Denge Alıştırmaları

2. Araçlarda Denge Alıştırmaları

3. Basit Figürlü Şarkılı Oyunlar

4. Basit Figürlü Halk Oyunları

5. Eğik Zeminlerde Serbest Olarak Öne Yuvarlanma

6. Taklidî Yuvarlanmalar ve Dayanmalı Aşmalar

7. Küçük Araçları Çeşitli Şekillerde Atma

8. Konularla İlgili Çeşitli Oyunlar

 

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

— Atatürk’ün yurt severliği

Amaç 1: Atatürk’ün yurt severliliğini anlayabilme 

Davranışlar

1. Atatürk’le ilgili anı anlatma

2. Yurt severliliğiyle ilgili anı anlatmaSayfa başına gitmek için tıklayın...

 

BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİKLER

AMAÇLAR

1. Bitkileri korumak için neler yapmamız gerektiğini söyleyebilme

2. Hayvanları korumak için neler yapmamız gerektiğini söyleyebilme

3. Sınıf ve okul sergilerine katılabilme

4. Halk oyunları ve şarkılı oyunlarla ilgili koordinasyonu sağlayabilme

 

KONULAR

A. Bitki ve Çiçek Yetiştirme

B. Evcil Hayvan Besleme

C. Şarkı, Türkü Söyleme

C. Sergi Düzenleme ve Gezip Görme

Ç. Halk OyunlarıSayfa başına gitmek için tıklayın...


YARARLANILACAK KAYNAKLAR

KAYNAK KİŞİLER

Anne ve babalar, gezi yerlerindeki ilgililer, öğretmenler, trafik polisi

 

YAZILI KAYNAKLAR: 

Yıl içerisinde yapılan işler ve ünite dosyası, ünite dergisi 7 sayı, sınıf kitaplığındaki kitaplar

 

ARAÇ VE GEREÇLER

1. Levha ve Afişler

2. Kurutulmuş bitkiler, sınıfa getirilebilecek hayvanlar, kil, hamur ve saksı bitkisi

3. Ront ve şiir kitapları, tatil yörelerini tanıtan broşürler

3. Ünitelerle ilgili resim ve levhalar

4. Karnelerimiz

 

YÖNTEMLER

Anlatım, soru - cevap, gezi, gözlem, önceleme, tartışma, gösteri

 

GEZİ - GÖZLEM - İNCELEME

Okulda ve çevrede yapılan bayram hazırlıklarını izleme. 

Bayram törenini izleme.

Kır gezisi tertipleme. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde gözleme. 

Çevredeki hava değişmelerini gözleme ve grafiği işleme.

 

DEĞERLENDİRME

1. Tüm derslerde amaçlara ulaşma derecesi

    a) Sözlü ve yazıyı testlere ölçülerek.

    b) Davranış gözlemi ve uygulama.

2. Öğretmen tarafından gerekli görülen diğer değerlendirme teknikleri uygulanacaktır.

3. Ünite süresince yapılan iş ve koleksiyonların sergisi yapılacaktır.Sayfa başına gitmek için tıklayın...

Planlara dön