Make your own free website on Tripod.com

2. SINIF

YILLIK PLÂN

 

SAĞLIKLI BÜYÜYELİM

         SAYI : 3                                                                       ÜNİTE NU. : 4


HAYAT BİLGİSİ

HEDEFLER

1. Vücudun bölümlerini tanıyabilme

2. Diş sağlığı bilgisi

3. Diş sağlığını koruyabilme

4. Deri sağlığı bilgisi

5. Saç sağlığı bilgisi

6. Tırnak sağlığı bilgisi

7. Deri, saç ve tırnaklarını temiz tutabilme

8. Çocuklarda sık görülen hastalıklar bilgisi

9. Sağlığını korumaya özen gösteriş

10. Hastalanınca yapılacak işler bilgisi

11. Kaza ve tehlikelerden korunabilme 

12. Sağlık kurumlarını tanıyabilme

 

KONULAR 

1. Vücudumuz ve Bölümleri

2. Dişlerimiz ve Bakımı

3. Derimiz, Tırnaklarımız ve Saçlarımız

4. Çocuk Hastalıkları ve Sağlığımız

5. Kazalardan Korunma

6. Sağlık Kurumları

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

1. Öğretmenler Günü (24 Kasım)

2. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)

TÜRKÇE

ANLAMA

AMAÇLAR

2. Sesli ve sessiz okumanın gerektirdiği iyi alışkanlıkları kazandırmak

 

DAVRANIŞLAR

A. Dinleme ve izleme tekniği bakımından

4. Annesinin, babasının öğretmeninin ya da bir arkadaşının başkasıyla yaptığı konuşmayı dinleyip izleyebilmek

B. Okuma tekniği bakımından

4. Düzeylerine uygun okuma parçalarını dinleyenleri sıkmadan doğal bir sesle ve doğru okuyabilmek

8. Kelimeleri doğru söyleyebilmek

C. Anlama tekniği bakımından

3. Dinlediği, görüp izlediği (3-5 dakikalık) ya da okuduğu düzeye uygun bir masal, öykü vb. yazılardaki kahramanların kimler olduğunu olayların geçtiği

yer ve zamanı anlayıp belirtebilmek

 

ANLATIM 

AMAÇLAR

2. Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme

 

DAVRANIŞLAR

A. Sözlü Olarak

3. (5-6) kelimelik bir soruya cevap verebilmek

7. Düzeye uygun belli bir konuda konuşabilmek

B. Yazılı Olarak

5. Düzeye uygun kısa bir masalı, öyküyü 3-5 cümle ile anlatabilmek

6. Görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı 3-5 cümle ile anlatabilmek

 

DİL BİLGİSİ

AMAÇLAR

1. Kullandığı kelimeleri düzgün söyleyebilmek, doğru yazabilmek, hece ve sesleri ayırabilmek

2. Kelime dağarcığını, düzeye uygun olarak zenginleştirmek

6. Varlıkların özelliklerini, niteliklerini, sayılarını, yaptıkları işleri, eylemleri bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilme

 

DAVRANIŞLAR

2. Kelime dağarcığını zenginleştirmek; insan, hayvan, çiçek, meyve adları, en yakın akrabalık terimleri, gün, ay, mevsim adları vb. öğrenebilmek, doğru olarak kullanabilmek

8. Varlıkların özelliklerini, niteliklerini (uzunluk, kısalık, renk vb.), sayılarını bildiren kelimeleri kullanabilmek

10. Kelimeleri hecelere ve seslere ayırabilmek; satır sonuna sığmayan kelimeleri bölebilmek

 

YAZI

AMAÇ 5: Küçük ve büyük eğik temel harfleri yazabilme

 

DAVRANIŞLAR

(1, 2, 3, 4, 5)

 

KONULAR

Büyük Eğik Temel Harfler

MATEMATİK

KONULAR

A. VARLIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Azlık ve Çokluk

HEDEF 4: Varlıklar arasındaki azlık ve çokluk ilişkisini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

(1-2-3-4-5-6)

 

Yüksekte ve Alçakta

HEDEF 5: Varlıkları yüksekte ve alçakta olmaları bakımından ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR

(1-2-3-4-5)

 

B. RİTMİK SAYMALAR

100’e Kadar Üçer Ritmik Sayma

HEDEF 1: 1:100’e kadar, üçer ritmik sayabilme

DAVRANIŞLAR

(3)

 

C. KÜMELER

Küme ve Eleman

HEDEF 1: Kümeyi ve elemanı kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

(3-5-6-7-8-9-10)

 

D. DOĞAL SAYILAR

a. Doğal Sayılar Arasındaki Büyüklük ve Küçüklük İlişkileri

HEDEF 2: 100’e kadar olan doğal sayılar arasında büyüklük ve küçüklük ilişkilerini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

(1-2-3)

 

b. Sıra Bildiren Sayılar

HEDEF 3: Sıra bildiren sayıları kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

(1-2-3-4)

 

c. İki Basamaklı Doğal Sayıları Çözümleme

HEDEF 1: 100’e kadar olan doğal sayıları çözümleyebilme

DAVRANIŞLAR

(3-5-8)

 

E. KESİRLER

, , , , ,   Kesirleri

HEDEF 1:  , , , , , kesirlerini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

(1-2-3)

 

F. TOPLAMA İŞLEMİ

a. Doğal Sayılarda Toplama İşlemi

HEDEF 1: Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme

DAVRANIŞLAR

(4-6-7-10-13-14-15)

 

b. Toplama işleminde “0” Sıfırın Etkisi

HEDEF 2: Toplama işleminde “0” sıfırın etkisini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

(2)

 

c. Toplama İşlemiyle İlgili Problemler

HEDEF 4: Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini kullanarak problem çözebilme

DAVRANIŞLAR

(1-2-4)

 

G. ÇIKARMA İŞLEMİ

a. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

HEDEF 1: En çok iki basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme

DAVRANIŞLAR

(7-8)

 

b. Toplama ve Çıkarma İşlemleriyle İlgili Problemler

HEDEF 5: En çok iki basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini kullanarak problem çözebilme

DAVRANIŞLAR

(1-2)

 

H. ÇARPMA İŞLEMİ

a. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

HEDEF 1: Çarpımları 50’ye kadar olan doğal sayılarla çarpma işlemi yapabilme

DAVRANIŞLAR

(2-13-14)

 

b. “1” ile Çarpma İşlemi

HEDEF 3: “1” ile çarpmayı kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

(1-2-3)

 

c. “0” ile Çarpma İşlemi

HEDEF 3: “0” ile çarpmayı kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

(1-2-3)

 

I. BÖLME İŞLEMİ

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

HEDEF 1: 20’ye kadar olan doğal sayıların; 2,5,4 ve 3’e kalansız bölme işlemini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

(1-2-3-6-7-8-9)

 

K. ÖLÇÜLER

Paralarımız

HEDEF 3: Paralarımızdan 5 000, 10 000, 25 000, 50 000, 100 000 Türk liralarını tanıyabilme

DAVRANIŞLAR

(1-2)

 

L. GEOMETRİ

Küreye ve Silindire Benzeyen Varlıkların Yüzey Özellikleri, Ayrıt ve Köşeleri 

Hedef 1: Varlıkları yüzey özelliklerine göre tanıyabilme

DAVRANIŞLAR

(1-2-3)

RESİM -  İŞ

KONULAR

Renkli Çalışmalar

1. Parmak Boya Çalışmaları

2. Guaş Boya Çalışmaları

 

AMAÇLAR

12. Parmak boya bilgisi

13. Çalışmalarında parmak boyayı kullanabilme

14. Guaş boya bilgisi

15. Çalışmalarında guaş boyayı kullanabilme

 

MÜZİK

KONUŞMA, ŞİİR VE MÜZİĞİMİZDE GÜRLÜK

KONULAR

A. Çevremizdeki Varlıkların Seslerinde, Kuvvetli, Hafif ve Orta Gürlükler

B. Konuşmamızda Kuvvetli, Hafif ve Orta Gürlükler

C. Şiirlerimizde Kuvvetli, Hafif ve Orta Gürlükler

Ç. Müziğimizde Kuvvetli, Hafif ve Orta Gürlükler

 

AMAÇLAR

1. Çevresindeki varlıkların seslerini kuvvetli, hafif ve orta gürlükleriyle ayırt edebilme

2. Yaptığı, dinlendiği konuşmalardaki kuvvetli, hafif ve orta gürlükleri ayırt edebilme

3. Okuduğu, dinlediği şiirlerdeki veya şarkı sözlerindeki kuvvetli, hafif ve orta gürlükleri ayırt edebilme

4. Dağarcığındaki müziklerin farklı kuvvetli, hafif ve orta gürlükleri ayırt edebilme

5. Çevresindeki varlıkların kuvvetli, hafif ve orta gürlükteki seslerini taklit edebilme

6. Çevresindeki insanların kuvvetli, hafif ve orta gürlükteki konuşmalarını taklit edebilme

7. Sözlerin anlamına uygun kuvvetli, hafif ve orta gürlükte konuşabilme

8. Şiirleri anlamına uygun kuvvetli, hafif ve orta gürlükte okuyabilme

9. Şarkıları anlamına uygun kuvvetli, hafif ve orta gürlükte söyleyebilme

10. Uygun kuvvetli, hafif ve orta gürlüklerin konuşmayı güzelleştirdiğinin farkına varabilme

11. Uygun kuvvetli, hafif ve orta gürlüklerin şiiri güzelleştirdiğinin farkında olabilme

12. Uygun kuvvetli, hafif ve orta gürlüklerin müziği güzelleştirdiğinin farkında olabilme

 

BEDEN EĞİTİMİ

YÜRÜME, SEKME, SIÇRAMALAR

KONULAR

1. Taklidî Yürüme, Sekme, Sıçrama ve Kaymalar

2. Çeşitli Şekillerde İp Atlama

 

AMAÇ 13: Sıralanma ve yürüme ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

 

AMAÇ 14: Sıralanma ve yürümede kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme

 

YUVARLANMA VE DAYANMALI AŞMALAR

KONULAR

1. Serbest Olarak Öne Yuvarlanma

2. Taklidî Yuvarlanma ve Dayanmalı Aşmalar

AMAÇ 15: Yuvarlanma ve dayanmalı aşmalarla ilgili koordinasyonu geliştirebilme

 

AMAÇ 16: Yuvarlanma ve dayanmalı aşmalarda kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme

 

BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİKLER

AMAÇLAR 

Amaç 1:

Grup olarak seviyeye uygun bir konuyu tartışabilme

Amaç 2:

Güzel yazı çalışmaları yapabilme

Amaç 3:

Seviyeye uygun bilmece bulmaca söyleyebilme, atışma yapabilme

 

KONULAR

A. Güzel Yazı Çalışmaları

B. Bilmece, Bulmaca, Atışma

C. Diyalog

Ç. Güzel Yazı

ÜNİTELERE GÖRE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

KAYNAK KİŞİLER

Öğretmenler, okul görevlileri, anne ve babamız, doktorlar, hemşireler, eczacılar

 

YAZILI KAYNAKLAR

2. sınıf ders kitapları, ünite dergimiz, sözlükler, imlâ kılavuzu, sözlükler, ansiklopediler, yardımcı ve kaynak kitaplar, gazeteler

 

ARAÇ-GEREÇLER

Diş fırçası, diş macunu, çeşitli giysiler, çeşitli ilâçlar, toprak, kil, karton, kumaş parçaları

 

YÖNTEMLER

Rol yapma, soru - cevap, tartışma, gösterip yaptırma, gezi, problem çözme

 

GEZİ-GÖZLEM-İNCELEME

Çevresindeki sağlık kurumlarını (hastahane, dispanser, sağlık ocağı, eczahane) gezip, görme

Planlara dön